Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Bryggan BAS - 6. Statistik - delmål

Skapad 2019-10-29 08:58 i Getingeskolan Halmstad
Progression i avklarade delmål av begrepp och metoder.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...
● formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
● använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
● välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
● föra och följa matematiska resonemang, och
● använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

För att kunna göra det behöver du behärska begreppen och metoderna i matrisen nedan..

6. Statistik - Kapiteltest

Behöver öva mer
Sidhänvisning
Behärskar
1 --- Tabeller
s.140-141 Arbetsblad 6:1
2 --- Stapeldiagram
s.142-143 Arbetsblad 6:2
3 --- Medelvärde
s.148 Arbetsblad 6:6
4 --- Cirkeldiagram
s.144 Arbetsblad 6:3
5 --- Stolpdiagram
s. 145 Arbetsblad 6:4
6 --- Median
s.149 Arbetsblad 6:6
Linjediagram
s.146-147 Arbetsblad 6:5
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: