Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva saga

Skapad 2019-10-29 09:09 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Eleverna skriver sagor på valfritt tema. De ger även respons på varandras texter.

NIvå 1
NIvå 2
NIvå 3
NIvå 4
Innehåll/handling
  • Sv  E 6
  • Sv  E 6
Din text följer inte "sagoreceptet" och/eller saknar en röd tråd. Det finns ingen tydlig handling.
Din text är i huvudsak skriven utifrån "sagoreceptet och har en röd tråd som är relativt lätt att följa. Handlingen är enkel.
Din text är väl anpassad till "sagoreceptet" och har en tydlig röd tråd som är lätt att följa.Handlingen är utvecklad.
Din text är mycket väl anpassad till "sagoreceptet" och har en tydlig röd tråd som är mycket lätt att följa. Handlingen är välutvecklad.
Språk
  • Sv  E 6
Din text brister vad gäller stavning, skiljetecken och/eller verbens tempus.
Din text är skriven med viss språklig variation och är i huvudsak anpassad till språkliga normer. Du är till viss del säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med relativt god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är relativt säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna.
Kamratrespons
  • Sv  E 6
Du har ännu inte visat förmåga att ge respons på en kamrats text.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge respons på en kamrats text som kamraten kan använda för att utveckla sin saga.
Bearbetning
  • Sv  E 6
Du har ännu inte visat förmåga att bearbeta din text utifrån respons.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: