Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris svenska åk3

Skapad 2019-10-29 09:12 i Kronaskolan F-3 Ale
Grundskola 3 Svenska

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Läsa bekanta och elevnära texter med flyt
Du läser för att lära och uppleva Du är huvudsakligen en helordsläsare Du kan läsa och följa enkla instruktioner
Du läser ofta och regelbundet olika typer av texter Du kan läsa och följa instruktioner
Du kan läsa texter både tyst och högt med ett bra flyt Du kan läsa och känna igen olika typer av texter Du är en helordsläsare Du kan läsa och följa instruktioner i flera steg
Visa läsförståelse genom att kommentera och återge innehåll
Du kan läsa elevnära skönlitterära texter med flyt och återberätta handlingen muntligt och skriftligt Du kan läsa elevnära faktatexter med flyt och använda dig av innehållet muntligt eller skriftligt
Du kan läsa längre skönlitterära texter med flyt samt återberätta handlingen Du kan läsa faktatexter med flyt och använda dig av innehållet muntligt och skriftligt
Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter med bra flyt och god förståelse samt redogöra för innehållet muntligt och skriftligt
Resonera om texters budskap och relatera till egna erfarenheter
Du kan besvara frågor och återberätta textinnehåll
Du kan kommentera och återge några för dig viktiga delar av innehållet i en text på ett enkelt sätt
Du kan sammanfatta och tolka textinnehåll samt ställa egna frågor till texten
Skriva
Skriva enkla texter med läslig handstil och på dator
Du kan skriva sammanhängande texter på dator. Du kan planera ditt skrivande med hjälp av tankekartor och stödord.
Du kan skriva en text utifrån tankekartor och stödord.
Du kan använda stavningsprogram på dator/Ipad.
Använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava till vanliga ord
Du kan skriva enkla sammanhängande texter av olika slag/genre till exempel dikter.
Du kan skriva enkla sammanhängande texter av olika slag/genre till exempel instruktioner.
Du kan skriva sammanhängande texter av olika slag/genre.
Skriva texter med tydlig inledning, handling och avslutning
Du kan skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning och bearbeta denna. Berättelsen ska ha en röd tråd.
Du har börjat använda fler adjektiv för att få din berättelse mer innehållsrik.
Du använder ett mer varierat språk för att göra berättelsen mer intressant för läsaren.
Söka information och återge dem i faktatexter
Du kan skriva enkla faktatexter och bearbeta denna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: