Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva resonerande text

Skapad 2019-10-29 09:18 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 9 Svenska
Ganska bra
Bra
Utmärkt
Innehåll
Elevens tankegång framgår i huvudsak. Eleven resonerar på ett enkelt sätt.
Elevens tankgång framgår relativt väl. Eleven resonerar på ett utvecklat sätt.
Elevens tankegång framgår väl. Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Källhänvisning
Eleven gör ett försök till källhänvisning, infogat på ett i huvudsak fungerande sätt i texten.
Eleven anger källan på ett relativt väl fungerande sätt, relativt smidigt infogat i texten.
Eleven anger källan på ett väl fungerande sätt, smidigt infogat i texten.
Struktur och sammanhang
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig till sin struktur. Sammanhangssignaler används till viss del. Texten är indelad i stycken. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt sammanhängande. Sammanhangssignaler används relativt väl. Styckeindelning hjälper läsaren. Textbindningen är utvecklad. Inledning, mitt och avslutning är tydlig.
Texten är sammanhängande. Den är välstrukturerad. Sammanhangssignaler används väl. Textens olika delar fungerar tillsammans, så att den röda tråden är tydlig för läsaren.
Språk och stil
Språket är i huvudsak anpassat till mottagaren. Ordval och skriftspråk är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Språket är relativt väl anpassat till mottagare. Ordval och skriftspråk är varierat och passar i en argumenterande text t.ex genom relativt utvecklade nominalfraser. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Språket är stilistiskt säkert och väl anpassat till mottagare. Ordval och skriftspråk är träffande, varierat, lyfter texten och passar t.ex genom nominalfraser. Meningsbyggnaden är träffsäker, varierad och väl fungerande genom att du använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer i väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar ganska bra som en resonerande text.
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar bra som en resonerande text.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar utmärkt som en resonerande text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: