Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema Bockarna Bruse Kommunikation 4C

Skapad 2019-10-29 10:51 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Bedömningsmatris kommunikation åk 1-9 grundsärskolan, kommunfavorit, Uppsala kommun, Lsär11
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation
Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Kommunikation
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
Tolka
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Språket
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Kommunikationsverktyg
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: