👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsförståelse

Skapad 2019-10-29 11:19 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Ej nått upp till nivå 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Du kan: - till stor del svara på frågor där du hittar svaren i texten,
Du kan: -svara på frågor, såväl de du kan finna svaren på direkt i texten som de som står mellan raderna,
Du kan: - svara utvecklat på frågor där du hittar svaren i texten, mellan raderna och från egna erfarenheter,
- föra ett enkelt samtal kring det texten berättar,
-föra ett samtal kring det texten berättar,
-föra ett välutvecklat samtal kring det texten berättar,
-sammanfatta texten enkelt och då visar du att du till viss del förstått budskapet texten vill förmedla.
-sammanfatta texten och då du visar att du förstått det texten vill förmedla.
-göra välutvecklade sammanfattningar, kommentera och utveckla textens centrala delar.