Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämföra språk, SvA1

Skapad 2019-10-29 11:33 i Oscarsgymnasiet Oskarshamn
Ur Kursplanen för SvA: Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.
Gymnasieskola 1

Rubrik 1

  • Sva  -   Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och andra språk som eleven har kunskaper i.
Nivå 1
Jag redogör översiktligt för likheter och skillnader mellan svenska och mitt modersmål.
Nivå 2
Jag redogör utförligt för likheter och skillnader mellan svenska och mitt eget modersmål. .
Nivå 3
Dessutom redogör jag utförligt och nyanserat för likheter och skillnader mellan svenska och mitt modersmål. Dessa likheter och skillnader använder jag också för att dra slutsatser om hur språk används.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: