Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Bryggan - 1. Tal - delmål

Skapad 2019-10-29 13:47 i Getingeskolan 4-6 Halmstad
Progression i avklarade delmål av begrepp och metoder.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...
● formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
● använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
● välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
● föra och följa matematiska resonemang, och
● använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

För att kunna göra det behöver du behärska begreppen och metoderna i matrisen nedan..

1. Tal - Kapiteltest

Behöver öva mer
Sidhänvisning
Behärskar
1 --- Tiosystemet, tiondelar och hundradelar samt tallinjen
s.8-11 Arbetsblad 1:1 - 1:2
2 --- Decimaltal
s.12-13 Arbetsblad 1:3
3 --- Avrundning, hela tal och decimaltal
s.14-15 Arbetsblad 1:4
4a, 4b, 4c och 4d --- De fyra räknesätten
s.16-17 Arbetsblad 1:5 - 1:11
4e och 4f --- Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
s.20-21 Arbetsblad 1:13 - 1:14
4g --- Multiplicera med decimaltal
s.22 Arbetsblad 1:15
4h --- Prioriteringsreglerna
s.18-19 Arbetsblad 1:12
5 --- Dividera med decimaltal
s.22-23 Arbetsblad 1:15
6, 7a, 7b och 7 c --- Räkna med negativa tal
s.24-27 Arbetsblad 1:16
7d --- Kvadratrot
s.33
8 --- Tal i potensform
s. 28-29 Arbetsblad 1:17
9 --- Prefix för stora och små tal
s. 30-32 Arbetsblad 1:18 - 1:19
Prov kapitel 1
Repetition utifrån provresultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: