👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema Bockarna Bruse estetisk verksamhet 4C

Skapad 2019-10-29 13:57 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Bedömningsmatris estetisk verksamhet åk 1-9 grundsärskolan, kommunfavorit, Uppsala kommun, Lsär11
Grundsärskola 1 – 9 Estetisk verksamhet
Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Framställa bilder
Eleven kan delta i att framställa bilder med olika former och tekniker.
Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Sjunga och spela
Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
Eleven kan också sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
Musicera och dramatisera
Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven väljer och använder också instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Visa igenkännande & samspel
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.