👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Bryggan - 2. Geometri - delmål

Skapad 2019-10-29 14:07 i Getingeskolan Halmstad
Progression i avklarade delmål av begrepp och metoder.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...
● formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
● använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
● välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
● föra och följa matematiska resonemang, och
● använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

För att kunna göra det behöver du behärska begreppen och metoderna i matrisen nedan..

2. Geometri - Kapiteltest

Behöver öva mer
Sidhänvisning
Behärskar
1 och 2 --- Vinklar
s.42-43 Arbetsblad 2:1
3 --- Trianglar
s.44-45 Arbetsblad 2:2
4a --- Fyrhörningar, omkrets och area
s.46-47 och 51-52 Arbetsblad 2:3, 2:5
4b --- Triangelns bas, höjd och area
s.54-55 Arbetsblad 2:7
4c --- Cirkelns omkrets och area
s.48-49 och 56 Arbetsblad 2:3 och 2:8
5 --- Sammansatta figurer
s.57-59 Arbetsblad 2:9
6 --- Areaenheter
s.53 Arbetsblad 2:6
7--- Volym
s.67-73 Arbetsblad 2:13-2:16
8 --- Likformighet och symmetri
s.64-66
9 --- Skala och beräkningar i skala
s.60-61 Arbetsblad 2:11
10 --- Omkrets, area och volym - samband
Muntlig fråga, beakta svaret och välj sidor därefter.
Pythagoras sats
s. 62-63 Arbetsblad 1:17
Längdenheter
s. 50 Arbetsblad 2:4
Prov kapitel 2
Repetition utifrån provresultat.