Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: Tala

Skapad 2019-10-29 14:28 i Ytterbyskolan Kungälv
Engelska: Tala om ett djur.
Grundskola 7 – 9

Bedömningsmatris Engelska: Tala

Bedömningsmatris Engelska: Tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begriplighet
Jag förmedlar ett innehåll. Gör dock vissa fel, vilket gör att innehållet inte blir helt begripligt för en engelsktalande.
Jag förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en engelsktalande förstår utan större problem.
Jag förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra mig förstådd på målspråket.
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Vokabulär och Strategi
Jag väljer enkla ord utan variation. Gör mig inte alltid förstådd.
Jag väljer enkla ord och försöker variera mig. Jag gör mig för det mesta förstådd.
Jag försöker att variera mig genom att t.ex. använda synonymer och sammanbindande ord. Om jag saknar ett ord försöker jag uttrycka detta på något annat sätt, ex. ett annat ord eller förklara.
Jag har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd. Jag använder synonymer, sammanbindande ord och idiomatiska uttryck. Jag använder strategier för att lösa språkliga problem.
Uttal och Intonation
Jag uttalar många ord fel, vilket stör begripligheten. Min intonation ligger långt ifrån målspråkets (t ex låter svenskt eller entonigt)
Jag gör en del uttalsfel, vilket ibland försvårar begripligheten. Min intonation påverkas till viss del av svenskan.
Jag gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten. Min intonation är oftast korrekt.
Jag har ett korrekt uttal. Min intonation är mycket god.
Flyt
Jag letar konstant efter ord och gör långa pauser.
Jag tvekar vid flera tillfällen.
Jag tvekar vid enstaka tillfällen. Jag har förmåga att korrigera mig själv.
Jag har inga problem att uttrycka mig. Jag har bra flyt med naturliga pauser.
Framförande
Jag läser innantill och stakar mig.
Jag försöker ha ögonkontakt med de som lyssnar. Jag läser mycket innantill ur mitt manus.
Jag har ögonkontakt med de som lyssnar. Jag använder stödord
Jag har ögonkontakt med de som lyssnar. Jag behöver sällan mina stödord.
Grammatik
Jag uttrycker mig någorlunda korrekt i enklare språksituationer. De språkliga misstag jag gör kan ibland leda till missförstånd.
Jag uttrycker mig någorlunda felfritt i kända situationer och om bekanta ämnen. De språkliga misstag jag gör stör ibland förståelsen.
Jag kommunicerar med ganska god grammatisk säkerhet. Jag rättar eventuella språkliga fel. De fel jag gör stör inte förståelsen.
Jag talar genomgående med hög grammatisk korrekthet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: