Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Bryggan - 5. Algebra - delmål

Skapad 2019-10-29 15:08 i Getingeskolan Halmstad
Progression i avklarade delmål av begrepp och metoder.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...
● formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
● använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
● välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
● föra och följa matematiska resonemang, och
● använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

För att kunna göra det behöver du behärska begreppen och metoderna i matrisen nedan..

5. Algebra - Kapiteltest

Behöver öva mer
Sidhänvisning
Behärskar
1 --- Variabler och uttryck
s.136-137 Arbetsblad 5:1
2 --- Förenkla uttryck och uttryck med parenteser
s.140-141 Arbetsblad 5:3 -5:4
3 --- Likheter och ekvationer
s.142-145 Arbetsblad 5:5 - 5:6
4 --- Problemlösning med ekvationer
s.146-147 Arbetsblad 5:7
5 --- Koordinatsystem
s.150 Arbetsblad 5:8 - 5:9
6 --- Samband, linjära och proportionella
s.151-155 Arbetsblad 5:10
7 och 8 --- Räta linjens ekvation
s.156-157 Arbetsblad 5:11
Mönster och uttryck
s. 138-139 Arbetsblad 5:2
Formler
s. 148-149
Prov kapitel 5
Repetition utifrån provresultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: