👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat, SVA02

Skapad 2019-10-29 15:20 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 2 Svenska som andraspråk
Hög kvalitet
God kvalitet
Acceptabel kvalitet
Innehåll
Texten sammanfattar innehållet i hela texten med egna ord och ger en rättvis bild av artikeln. Eleven kan återge det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och underförstådda sammanhang.
Texten sammanfattar innehållet i hela texten med egna ord och ger en rättvis bild av artikeln. Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer.
Texten sammanfattar innehållet i hela texten i stora drag och med egna ord. Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet.
Disposition
Texten är samman-hängande, väl-disponerad och styckeindelad med blankrad. Samband mellan meningar och stycken tydliggörs med sambands-ord.
Texten är samman-hängande, väl-disponerad och styckeindelad med blankrad. Samband mellan meningar och stycken tydliggörs med sambands-ord.
Texten är samman- hängande, begriplig och styckeindelad med blankrad.
Språk
Texten följer i huvudsak skrift- språkets normer för språkriktighet. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Texten följer i huvudsak skrift- språkets normer för språkriktighet. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Texten följer i huvudsak skrift- språkets normer för språkriktighet. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Källhantering
Fullständiga källhänvisningar ges i början av texten. Texten innehåller referat-markeringar. Källor och referat-markeringar infogas smidigt i texten. Eleven kan skriva väldisponerade texter som har referenser till andra källor.
Fullständiga källhänvisningar ges i början av texten. Texten innehåller referat-markeringar. Källor och referat-markeringar infogas smidigt i texten. Eleven kan skriva väldisponerade texter med referenser till andra källor.
Fullständiga källhänvisningar ges i början av texten. Texten innehåller referat-markeringar. Eleven kan skriva texter med referenser till andra källor.