👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris SO 1-3

Skapad 2019-10-29 19:14 i Knappekullaskolan Lerum
Matris för So för årskurserna 1-3
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)

Matris för SO för årskurserna 1-3

Att leva tillsammans

Förr och nu
Jag har deltagit i samtal om livet förr och nu. T.ex. genom barnlitteratur, sånger, filmer och skildringar av familjeliv och skola.
Jag kan göra jämförelser mellan att leva förr och nu.
Jag har deltagit i samtal kring varför människor flyttade inom ett land eller mellan länder förr och idag.
Jag kan föra ett samtal kring varför människor flyttade inom ett land eller mellan länder förr och idag.
Jag kan förklara orsaker och konsekvenser av att flytta inom ett land eller mellan länder förr och idag.
Livsfrågor
Jag har deltagit i samtal kring sådant som är rätt och orätt, gott och ont samt kamratskap.
Jag kan ge exempel på och koppla till min egen vardag sådant som är rätt och orätt, gott och ont samt kamratskap.
Jag har deltagit i samtal kring könsroller, jämställdhet, jämlikhet och relationer.
Jag kan ge exempel på situationer där det är viktigt att belysa könsroller, jämställdhet, jämlikhet och relationer. Samt koppla dessa till min egen vardag.
Normer och regler
Jag har deltagit i samtal kring normer och regler i min livsmiljö.
Jag kan ge exempel på normer och regler i min livsmiljö.
Jag har deltagit i samtal kring mänskliga rättigheter, skyldigheter och FN:s barnkonvention.
Jag kan berätta om FN:s barnkonvention och vet varför den finns.
Jag kan ge exempel på mänskliga rättigheter och skyldigheter.
Trafiken
Jag har deltagit i samtal kring trafikregler i min närmiljö.
Jag kan ge förslag på trafikregler i min närmiljö.
Jag vet hur vi kan ta oss fram med hjälp av olika färdmedel.
Jag vet hur miljön påverkas av mitt val av färdmedel.

Att leva i närområdet

Religioner
Jag har deltagit i samtal kring Kristendom, Judendom samt Islam.
Jag kan i stora drag berätta om religionernas symboler, heliga plats, helig skrift samt helig person.
Jag kan berätta hur kristendomen har påverkat det svenska samhället och skolan.
Jag kan ge exempel på olika religioners traditioner.
Jag kan ge exempel på några berättelser ur bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
Jag kan ge exempel på vad vi i Sverige trodde på förr. Exempelvis nordisk mytologi.
Närområdet
Jag har deltagit i samtal kring centrala samhällsfunktioner.
Jag kan ge exempel på centrala samhällsfunktioner. Exempelvis sjukvård, räddningstjänst och skola.
Jag har deltagit i samtal kring yrken och verksamheter i min närmiljö.
Jag kan ge exempel på yrken och verksamheter i min närmiljö.
Jag har förståelse för min hemorts historia. T.ex vet jag att platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om människors levnadsvillkor under olika perioder.
Jag har förståelse för att det finns olika förutsättningar i Sveriges natur och miljö som påverkar befolkning och bebyggelse som t.ex mark, vatten och klimat.

Att leva i världen

Jordgloben
Jag vet vart Sverige ligger på en världskarta.
Jag vet vilken världsdel som Sverige ingår i.
Jag vet vad de olika världsdelarna heter.
Jag kan peka ut vart på kartan de olika världsdelarna ligger.
Jag vet vad de olika världshaven heter.
Jag kan peka ut vart på kartan de olika världshaven ligger.
Tidsepoker
Jag har deltagit i samtal om människans uppkomst, samlande och jakt samt införande av jordbruk.
Jag kan ge exempel på människans uppkomst, samlande och jakt samt införande av jordbruk.
Jag känner till begreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
Jag kan ge exempel på hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och språkliga uttryck. Exempelvis genom hällristningar.
Miljö
Jag vet hur vi källsorterar.
Jag vet varför vi källsorterar.
Jag förstår att mat kan vara närproducerad eller importerad från andra länder.
Jag förstår hur miljön påverkas av import och export.
Jag har deltagit i samtal kring olika energiformer.
Jag kan ge exempel på olika energiformer. Så som vindkraft, vattenkraft och kärnkraft.
Demokrati
Jag har deltagit i klassråd.
Jag kan ge exempel på hur klassråd, elevråd eller möten kan organiseras och genomföras.
Jag deltar i samtal om aktuella samhällsfrågor och vet att det finns olika medier för detta.
Pengar
Jag har deltagit i samtal om några olika betalningsformer.
Jag kan ge exempel på olika betalningsformer.
Jag kan ge exempel på vad vanliga varor och tjänster kan kosta.
Källor
Jag har deltagit i att söka information.
Jag vet att det finns olika informationskällor som t.ex böcker, internet, intervjuer, observationer eller mätningar.
Jag vet vad källkritik är.
Jag vet hur jag använder mig av källkritik och förstår olika avsändares syfte.
Jag kan värdera och jämföra källor och information.
Begrepp
Jag känner till tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Jag kan använda mig av tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Jag vet vad en tidslinje är och kan läsa av den.
Jag kan skapa en egen tidslinje.
Rumsuppfattning
Jag känner till min skolväg och min närmiljö.
Jag kan skapa en enkel karta över t.ex min skolväg, mitt sovrum eller skolgården.
Jag känner till vad en kartas färger står för.
Jag känner till de olika väderstrecken och olika kartsymboler.
Jag kan använda mig av en karta som verktyg för att få information kring exempelvis länders placering, form och storleksrelationer (t.ex skala).