👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik del 1 åk6 ht-19

Skapad 2019-10-30 07:23 i Kronaskolan F-3 Ale
Grundskola 4 – 6 Matematik

Sammanställning av förmågor

Klockan

Påbörjat arbete
------------------------->
------------------------->
------------------------->
Förmåga att:
Påbörjat men saknar förmåga
Läsa av klockan ANALOGT
Läsa av klockan DIGITALT
Läsa av klockan BÅDE analogt och digitalt
Förmåga att:
Påbörjat men saknar förmåga
Räkna tidsskillnader under en dag
Räkna tidsskillnader ÖVER flera dagar
Räkna tidsskillnader och kan visa på HUR man löser det.
Begrepp kring klockan
Påbörjat men saknar förmåga
sekunder, minut, timmar, dagar, månader

Tabeller och diagram

Påbörjat arbete
------------------------->
------------------------->
------------------------->
Förmåga att:
Påbörjat men saknar förmåga
Läsa av en tabell
Läsa av ett diagram
BÅDE läsa av en tabell och ett diagram
Förmåga att:
Påbörjat men saknar förmåga
skapa en TABELL
Skapa ett DIAGRAM
Skapa BÅDE en tabell och ett diagram
Begrepp tabeller/diagram
tabell, rad, kolumn, koordinatsystem, y-axel, x-axel, origo proportionalitet, linjediagram, stapeldiagram, stolpdiagram och cirkeldiagram
Påbörjat men saknar förmåga
kan förklara TRE av begreppen
Kan förklara SJU av begreppen
kan förklara ALLA begreppen

Bråk, decimal och procent

Påbörjat arbete
------------------------->
------------------------->
------------------------->
Förmåga att:
Påbörjat men saknar förmåga
Läsa av bråk
Växla mellan bråk och decimalform
växla mellan bråk, decimal och blandadform
Förmåga att:
Påbörjat men saknar förmåga
Lösa uppgifter kopplade till bråk
Räkna ut del av antal i faktiska uppgifter
Räkna ut del av antal i läsuppgifter
Begrepp kring bråk
antal, andel, bråkform, decimalform, blandadform, procent, sannolikhet, förlänga och förkorta bråk
Påbörjat men saknar förmåga
kan förklara TRE av begreppen
kan förklara FEM av begreppen
Kan förklara ALLA begreppen

Problemlösnings uppgifter och lästal

Påbörjat arbete
------------------------->
------------------------->
------------------------->
Förmåga att:
Påbörjat men saknar förmåga
Lösa enklare lästal där alla information ges i texten (1 steg)
lösa enklare lästal där information inte ges rakt upp och ner (1 steg)
lösa lästal i flera steg och som kräver mer än två uträkningar. (flera steg)