Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2019-10-30 08:53 i Garnvindeskolan Ale
Matrisen innehåller de områden vi kommer att arbeta med.
Grundskola 2 – 3 Engelska

Hello! What´s your name? My name is...

Welcome to the world of English...

Lyssna

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Du ska ha förmågan att förstå en enkel text och en beskrivning. t. ex. The book is blue. What´s your name? My name is..
Jag kan utföra enkla uppmaningar med stöd. T. ex. "Go to the door". "Sit down please". "Come here please".
Du behöver utveckla din hörförståelse. Det gör du genom att aktivt lyssna på talad engelska, ställa frågor när du inte förstår och vara delaktig under lektionerna.
Jag kan utföra enkla uppmaningar. T. ex. "Go to the door". "Sit down please". "Come here please".
Jag förstår en enkel text och en beskrivning t. ex "The book is blue" "What´s your name?

Tala

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Du ska ha förmågan att ge en enkel presentation av dig själv, din familj och dina intressen. Du ska ha förmågan att beskriva något, t. ex. ett föremål.
Jag kan med stöd förstå och använda enkla fraser som t. ex. "My name is"
Du behöver utveckla ditt engelska ordförråd så du kan delta i enkla konversationer. Det gör du genom att aktivt delta på lektionerna samt ställa frågor om det är något du inte förstår.
Jag kan förstå och använda enkla fraser som t. ex. "My name is"
Jag kan ge en enkel presentation av mig själv, min familj och mina intressen. Jag kan beskriva ett föremål.

Samtala

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Du ska ha förmågan att våga prata i enkla samtal t. ex om var man bor. Du ska ha förmågan att våga ställa enkla frågor.
Jag kan med stöd prata med andra.
Du behöver träna aktivt på att göra dig förstådd. Använd kroppsspråket när orden inte räcker till.
Jag kan prata med andra t. ex. "What´s your name? Jag kan använda enstaka ord. Jag kan använda Yes/No för att visa att jag förstår.
Jag vågar prata i enkla samtal. Jag vågar ställa enkla frågor.

Läsa

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Du ska ha förmågan att läsa enkla dialoger med rätt intonation och uttal.
Jag kan med stöd läsa enkla fraser t.ex "A yellow ball." Jag kan med stöd läsa och följa enkla uppmaningar t. ex "Colour the car black.
Du behöver bli säker på läsa engelsk skrift.
Jag kan med stöd läsa enkla fraser t.ex "A yellow ball." Jag kan med stöd läsa och följa enkla uppmaningar t. ex "Colour the car black.
Jag kan läsa enkla dialoger med rätt tonfall och uttal.

Skriva

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Du ska ha förmågan att skriva några enkla meningar om dig själv och dina intressen.
Jag kan med stöd skriva några enkla fraser t. ex. "My name is"
Du behöver träna mer på att skriva på engelska. Utveckla ditt ordförråd, ställa frågor, delta under lektioner.
Jag kan skriva några enkla fraser t. ex. "My name is"
Jag kan skriva några enkla meningar om mig själv och mina intressen.

Ansvar

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Du ska ha förmågan att vilja och våga använda språket. Du ska ha förmågan att vara aktiv på lektionerna.
Jag vill och vågar använda språket med stöd av någon annan.
Du behöver träna på att bli mer aktiv. Visa intresse för det engelska språket, delta även när orden inte räcker till.
Jag vill och vågar använda språket. Jag är aktiv på lektionerna. Jag vågar fråga när jag inte förstår.
Jag vill och vågar använda språket. Jag är aktiv på lektionerna. Jag vågar fråga när jag inte förstår.

Reflektera

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Visa ditt intresse för engelska seder och bruk.
Du ska känna till några länder där engelska talas.
Du ska känna till några traditioner och helger i engelsktalande länder. T.ex. Halloween, Christmas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: