Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4-6 Lgr11

Skapad 2019-10-30 10:05 i Surteskolan Ale
Grundskola 4 – 6 Matematik
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du förstår problemet till viss del och löser det genom att pröva dig fram.
Du löser problem på ett sätt som fungerar.
Du löser problem på ett sätt som fungerar bra.
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du kommer med idéer på hur man kan lösa problem på ytterligare ett sätt
Du ger förslag på hur man kan lösa problem på ytterligare ett sätt.
Du ger ofta förslag på hur man kan lösa problem på flera andra sätt.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du har grundläggande kunskaper om begrepp och använder dem i välkända sammanhang.
Du har goda kunskaper om begrepp och använder dem i bekanta sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om begrepp och använder dem i nya sammanhang.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du förklarar några begrepp och beskriver på ett enkelt sätt hur de kan höra ihop.
Du förklarar de flesta begrepp och beskriver hur de kan höra ihop.
Du förklarar alla begrepp och använder ett matematiskt språk när du beskriver hur de kan höra ihop.
Metoder
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du väljer och använder ofta fungerande metoder där resultatet nästan alltid stämmer.
Du väljer och använder fungerande metoder med bra resultat.
Du väljer och använder effektiva metoder med mycket bra resultat.
Kommunikation och resonemang
Föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Dina redovisningar är möjliga att följa både skriftligt och muntligt men kan innehålla oklarheter. Du blandar matematiskt språk med vardagsuttryck.
Det går att följa dina redovisningar både skriftligt och muntligt. Det matematiska språket är godtagbart.
Det går att följa alla steg i dina redovisningar både skriftligt och muntligt. Det matematiska språket är korrekt.
Kommunikation och resonemang
Föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du ger förslag och ställer frågor i diskussioner.
Du ger förslag och ställer frågor som för diskussioner framåt.
Du ger nya idéer och förslag som passar i sammanhanget. Du ställer frågor som för diskussionen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: