Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading

Skapad 2019-10-30 10:55 i Sundbornsskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Engelska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 4
HÖGLÄSNING
Uttal och intonation.
Uttalar vanligt förekommande ord rätt när jag läser högt, men fastnar ibland på ord som jag inte känner igen.
Läser texter utan större svårigheter; har ett relativt bra uttal, och intonation
Läser med flyt, i stort sett korrekt uttal och bra intonation.
ÅTERBERÄTTAR
Förstår innehållet i texten, eller den skrivna instruktionen.
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Återberättar texten i korta drag, följer i stort instruktionen.
Berättar huvuddragen och några detaljer. Följer relativt väl instruktioner; inga väsentliga missuppfattningar.
Återberättar innehållet detaljerat, följer instruktioner utan svårigheter.
SVARAR PÅ FRÅGOR
Kan svara på frågor om texten.
Klarar enkla innehållsfrågor, och kommenterar texten.
Klarar innehållsfrågor och enkla reflekterande frågor.
Svarar på alla typer av frågor, kan utveckla sina svar.
STRATEGIER
Använder stategier eller hjälpmedel för att bättre förstå texten.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Gissar mig till betydelse utifrån sammanhanget. Tar ibland hjälp av översättningsprogram eller lexikon
Gör goda gissningar, tar ganska ofta hjälp av översättningsprogram eller lexikon
Gör goda gissningar, använder vant översättningsprogram eller lexikon
SÖKER INFORMATION
Kan välja texter (böcker eller webtexter) på lagom nivå och använda information ur dem i ett eget arbete
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Kan med lite hjälp välja och använda mig av texter för att hitta information till egna texter eller presentationer.
Klarar ganska väl att välja ut olika typer av texter för att hitta information till egna texter eller presentationer.
Väljer självständigt olika typer av texter och använder mig av information ur dem i egna texter eller presentationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: