Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Writing 6th grade

Skapad 2019-10-30 12:45 i Svensgårdsskolan Helsingborg
En lärandematris för att skriva texter i engelska.
Grundskola 6 Engelska

När man skriver en text kan man använda sig av olika sätt och strategier för att skriva och utveckla sin text.

Lärandematris - Writing

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. (…) Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Innehåll
Handling Röd tråd redogöra och kommentera
Din text har en början, mitten och ett slut. Du räknar upp händelser och det går till viss del att förstå texten. Enkel form
Din text har en tydlig början, en mitten och ett slut. Nästan alla händelser i din text hänger ihop och det går att förstå texten. Enkel form med detaljer
Din text har en tydlig början, en mitten och ett tydligt slut. Alla händelser i din text hänger ihop och det är enkelt att förstå texten. Översiktligt med gott resultat
Språk
formulera dig i skrift
Dina meningar börjar ofta på samma sätt. Enkelt och begripligt med fraser och meningar
Dina meningar börjar på några olika sätt. Enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Dina meningar börjar på några olika sätt och du använder många olika ord. Enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Meningar
formulera dig i skrift uttrycka dig i skrift
Du skriver korta meningar som går att förstå. Enkelt och begripligt med fraser och meningar
Du skriver längre meningar som går att förstå. Enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Du skriver långa meningar som är enkla att förstå. Enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Verb
formulera dig i skrift uttrycka dig i skrift
Det finns verb i din text. Enkelt och begripligt med fraser och meningar
Verben i din text står ibland i rätt tidsform. Enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Verben i din text står oftast i rätt tidsform. Enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Strategier
bearbeta och förbättra
Du läser alltid igenom det du skrivit innan du lämnar in och ber också någon annan att läsa om det är möjligt.
Du läser igenom det du skrivit och ber också någon annan att läsa om det är möjligt samt gör några enkla förbättringar innan du lämnar in det.
Du läser igenom det du skrivit och ber också någon annan att läsa om det är möjligt samt gör flera förbättringar innan du lämnar in det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: