👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap, NANNAT51, människokroppen

Skapad 2019-10-30 13:08 i Norrtälje gymnasiesärskola Norrtälje
Matris - människokroppen, NANNAT51
Gymnasiesärskola Naturkunskap

Naturkunskap, NANNAT51, människokroppen

Naturkunskap - basmatris

  • Nan   Kunskaper om samband i människokroppen.
  • Nan   Förmåga att genomföra undersökningar av naturen och funktioner i människokroppen.
  • Nan  -   Människokroppens organ och organsystem samt deras uppbyggnad och funktion.
  • Nan  -   Människors sexualitet, relationer och sexuella hälsa.
  • Nan  -   Fältstudier i närmiljön och undersökningar av funktioner i människokroppen. Planering, utförande och dokumentation av fältstudier och undersökningar.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Beskriva
Eleven medverkar också i att beskriva samband i människokroppen. Dessutom medverkar eleven i att samtala om hälsa.
Eleven beskriver också på ett enkelt sätt samband i människokroppen. Dessutom samtalar eleven om hälsa.
Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt samband i människokroppen. Dessutom samtalar eleven om hälsa.
Genomföra
När eleven genomför fältstudier i närmiljön och undersökningar av funktioner i människokroppen medverkar eleven i att använda metoder och utrustning.
När eleven genomför fältstudier i närmiljön och undersökningar av funktioner i människokroppen använder eleven metoder och utrustning på ett delvis ändamålsenligt sätt.
När eleven genomför fältstudier i närmiljön och undersökningar av funktioner i människokroppen använder eleven metoder och utrustning på ett ändamålsenligt sätt.