Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris, svenska HT-19. Berättande text.

Skapad 2019-10-31 08:12 i Stenkulan Lerum
Fortsättning på en sekund i taget Matris för en kortare berättande text med tyngdpunkten på dialoger, gestaltning, miljö- och personbeskrivningar och skrivregler. Inget formellt krav på berättarkurva.
Grundskola 8 Svenska

Fortsättning på "En sekund i taget".
Matris för en kortare berättande text med tyngdpunkten på dialoger, gestaltning, miljö- och personbeskrivningar och skrivregler. Inget formellt krav på berättarkurva.

----->
----->
----->
Skriva text
Jag skriver en text som hänger ihop och är begriplig.
Jag skriver en text som hänger ihop och är begriplig. Berättelsen har ett innehåll som fångar läsaren genom dess uppbyggnad och språk.
Jag skriver en text som hänger ihop och är begriplig. Berättelsen har ett innehåll som fångar läsaren läsaren genom dess uppbyggnad och språk. Som helhet fungerar texten väl som en fortsättning på boken.
Gestaltande beskrivningar. Miljö- och personbeskrivningar. Dialoger.
Jag skriver en text som innehåller enkla miljö- och personbeskrivningar, samt någon fungerande gestaltning. Dialogerna är rätt skrivna.
Jag skriver en text som innehåller utvecklade miljö- och personbeskrivningar, samt fungerande gestaltningar. Dialogerna är rätt skrivna och har flyt.
Jag skriver en text som innehåller välutvecklade miljö- och personbeskrivningar, samt fungerande och varierade gestaltningar. Dialogerna är rätt skrivna och har flyt.
Skrivregler
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempusbruket är i huvudsak korrekt. Relativt gott bruk av skiljetecken och texten har en fungerande styckeindelning. Ordvalet är enkelt
Meningsbyggnaden är varierad och korrekt. Tempusbruket är korrekt. Gott bruk av skiljetecken och styckeindelning. Ordvalet är passande och varierat.
Meningsbyggnaden är träffsäker och varierad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: