Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk 4 Skriftlig produktion och interaktion värdeord

Skapad 2019-10-31 16:08 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Skriftlig produktion och interaktion utifrån värdeorden.
Gymnasieskola 2 Moderna Språk - Franska Moderna språk (Spanska)
F
E
C
A
Språkets omfång och bredd
Eleven formulerar sig knappt.
Eleven formulerar sig enkelt.
Eleven formulerar sig relativt varierat.
Eleven formulerar sig relativt varierat.
Språkets precision
Eleven formulerar sig inte begripligt.
Eleven formulerar sig begripligt.
Eleven formulerar sig relativt tydligt.
Eleven formulerar sig tydligt.
Grad av textbindning
Eleven formulerar sig osammanhängande.
Eleven formulerar sig relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig sammanhängande.
Flöde i interaktion och produktion
Eleven uttrycker sig knappt.
Eleven uttrycker sig begripligt och enkelt.
Eleven uttrycker sig med visst flyt.
Eleven uttrycker sig med flyt.
Grad av mottagaranpassning
Eleven uttrycker sig inte anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Eleven använder sig enbart av svenska eller engelska för att lösa problem.
Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem.
Eleven väljer och använder fungerande strategier som löser problem.
Eleven väljer och använder väl fungerande strategier som i viss mån löser problem och för interaktionen framåt på ett konstruktivt sätt.
Muntliga och skriftliga framställningar​
Når ej kraven för E.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Muntlig och skriftlig interaktion​
Når ej kraven för E.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: