Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd taluppfattning skriftlig del

Skapad 2019-11-01 15:55 i Björndammens skola Partille
Partilles matris för Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning åk 1 - 3, skriftlig del
Grundskola 1 – 3 Matematik

Alla avstämningar utgår från nivå M.

AVSTÄMNING VT 1

L
M
H
Antal
Hur många? 1. Ringa in rätt siffra till antalet. 3. Hur många? Skriv antalet av olika figurer.
Talraden
2. Vilket tal kommer efter?
1. Skriv talets grannar.
1. Skriv talets grannar.
Storleksordna tal
4. Storleksordna talen. Börja med det minsta. (0-10)
5. Storleksordna talen. Börja med det minsta. (0-20)
4. Storleksordna talen. (0-201)
Dela upp tal
5. Dela upp talet. (3-6)
4. Dela upp talet. (5-8)
Beräkna addition
6. Beräkna.
6. Beräkna.
Talföljd
2. Fortsätt talföljden.
2. Fortsätt talföljden.
Tallinje
3. Vilket tal ska stå i ringen? (tallinjen 0-20)
3. Dra streck till rätt plats på tallinjen (10-50)
Beräkna subtraktion
7. Beräkna.
Likhetstecknet addition
8. Skriv talet som saknas (0 - 8).
5. Skriv talet som saknas (0 - 10).
Likhetstecknet subtraktion
6. Skriv talet som saknas (0-10).
Beräkna multiplikation
7. Beräkna tabell 1, 2 och 3.
Problemlösning
8. Anton har... 9. Sami, Anna... (problemlösningsuppgifter 0 - 100 samt fjärdedelar)

AVSTÄMNING HT 2

L
M
H
Talraden före/efter
1. Vilket tal kommer efter (11, 14, 17, 19).
1. Skriv talets grannar (före/efter).
1. Skriv talets grannar (före/efter).
Tals värde
2. Vilket tal visas här?
2. Vilket tal visas här?
Tals värde
2. Fortsätt talföljden
Tallinjen
3. Vilket tal ska stå i ringen?
3. Vilket tal ska stå i ringen?
3. Dra streck till rätt plats på tallinjen.
Dela upp tal
4. Dela upp talet (4, 10, 8).
4. Dela upp talet (7, 9, 12).
Likhetstecknet
4. Skriv talet som saknas (addition).
Likhetstecknet
5. Skriv talet som saknas (subtraktion).
Storleksordna tal
5. Storleksordna talen. Börja med det minsta.
5. Storleksordna talen. Börja med det minsta.
Beräkna
6. Beräkna (addition).
6. Beräkna (addition).
6. Beräkna (multiplikation).
Beräkna
7. Beräkna (subtraktion).
7. Beräkna (subtraktion).
Problemlösning
9. Du köper... (visa hur du löser uppgiften).
7. Anton köper... (Hur mycket får han tillbaka?)
Problemlösning
8. Sami, Anna, Filip.... (Hur många kronor får varje barn?)
Likhetstecknet/Addition
8. Skriv talet som saknas
8. Skriv talet som saknas
Beräkna / Olika uttrycksformer
9. Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.

AVSTÄMNING VT 2

L
M
H
Talraden
1. Skriv talets grannar (före/efter 0-21).
1. Skriv talets grannar (före/efter 20-200).
1. Skriv talets grannar (före/efter 200-2102).
Storleksordna tal
5. Storleksordna talen. Börja med det minsta. (0 - 20)
4. Storleksordna talen. Börja med det minsta. (0 - 201)
Dela upp tal
4. Dela upp talet. (5, 7, 8)
Beräkna addition
6. Beräkna (10-16)
Talföljd
2. Fortsätt talföljden.(tvåhopp framåt 0 - 15 och talraden 7 - 0 bakåt)
2. Fortsätt talföljden. (trehopp 0 - 20 och tvåhopp bakåt 37 - 0)
2. Fortsätt talföljden. (trehopp 102 - 84 och 25-hopp 225 - 350) 3. Fortsätt talföljden. (2, 4, 8, 16 och förklara hur du tänkt)
Tallinje
3. Vilket tal ska stå i ringen? (tallinjen 0 - 20)
3. Dra streck till rätt plats på tallinjen. (10 - 50)
4. Dra streck till rätt plats på tallinjen. (0 - 100, 500 - 1000. 0 - 2 (1/2, 1 och 1,5)
Beräkna subtraktion
7. Beräkna. (0 - 10)
Likhetstecknet addition
8. Skriv talet som saknas. (0 - 8)
5. Skriv talet som saknas.(0 - 10)
5a + b. Skriv talet som saknas.
Likhetstecknet subtraktion
6. Skriv talet som saknas. (upp till 10)
5c + d. Skriv talet som saknas.
Beräkna multiplikation
7. Beräkna. (tabell 1-3)
6. Beräkna. (tabell 0, 4, 6)
Beräkna division
7. Beräkna. (med 2, 5 och 10)
Problemlösning
8. Anton har... (0-100) 9. Sami, Anna, Filip... (delar) Lös två problemlösningsuppgifter.
8. Salma har... (0-1000) 9. Frida delar ett... (delar) Lös två problemlösningsuppgifter.
Beräkna/Skriftliga räknemetoder
10. Visa hur du löser uppgiften och skriv svar (48 + 59, 64 - 28)

AVSTÄMNING HT 3

L
M
H
Talraden
1. Skriv talets grannar. (före/efter 15-81)
1. Skriv talets grannar. (före/efter 98-291)
Talföljd
2. Fortsätt talföljden. (tvåhopp 10 - 22, nedåt från 19)
2. Fortsätt talföljden. (tvåhopp nedåt från 19, femhopp 11 - 41)
1. Fortsätt talföljden. (fyrhopp nedåt från 303, 250 hopp 2250 - 3500) 2. Hitta på en egen talföljd och förklara hur du har tänkt.
Tallinje
3. Dra streck till rätt plats på tallinjen. (10 - 70)
3. Dra streck till rätt plats på tallinjen. ( 0 - 100)
Storleksordna tal
4. Storleksordna talen. Börja med det minsta. (18 - 101)
Beräkna addition
5. Beräkna. (14 - 23)
Beräkna subtraktion
6. Beräkna. (0-17)
Likhetstecknet addition/subtraktion
7. Skriv talet som saknas 8 - 10.
6. Beräkna. Skriv talet som saknas. (0-32)
Likhetstecknet addition/subtraktion
7. Skriv talet som saknas. (upp till 10)
Likhetstecknet de 4 räknesätten
3. Skriv talet som saknas. (Addition, subtraktion, multiplikation och division)
Problemlösning
8. Du köper kritor... 9. Du köper en nalle... Lös två problemlösningsuppgifter. (0 - 100)
8. Mia har 500 kr. 9. Frida och hennes... Lös två problemlösningsuppgifter.(0 - 500 samt division med 3)
6. Skillnaden mellan... 7. Pål och Tyra... 8. Mia köper... 9. Samir har 12o kr. Lös fyra problemlösningsuppgifter.
Tals värde
3. Skriv talet som har...(hundradelar, tiotal och ental)
Bråk
4. Vilken bild passar till: a) en halv och b) en fjärdedel.
5a. Dra streck till rätt plats på tallinjen 5b. Sätt kryss. 5c. Noah har... Räkna med bråk på olika sätt.
Beräkna multiplikation/division
7. Beräkna. (tabell 1, 2, 3 och 5)
4. Beräkna multiplikation/division. (tabell 4 och 8)
Beräkna division
8. Beräkna. (division med 2, 3 och 5)
OBS From ht19 är denna uppgift borttagen från kartläggningen. Beräkna division med 12 och 3.
Beräkna skriftliga räknemetoder
10. Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.(148 + 59, 164 - 28)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: