Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - lösa problem genom att använda olika metoder och strategier.

Skapad 2019-11-02 17:20 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Ej nått upp till nivå 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem genom att använda olika metoder och strategier.
Du kan delvis tolka muntlig och skriftlig information och med stöd av detta lösa enkla problem i matematiken på ett till stor del korrekt sätt.
Du kan till stor del tolka muntlig och skriftlig information och med stöd av detta lösa enkla problem i matematiken på ett till största delen korrekt sätt.
Du kan tolka muntlig och skriftlig information och med stöd av detta lösa enkla problem i matematiken på ett korrekt sätt.
Du kan delvis utifrån ett enkelt problem själv hitta ett tillvägagångssätt som till viss del är anpassat till att lösa uppgiften.
Du kan utifrån ett enkelt problem till största delen själv hitta ett tillvägagångssätt som är relativt väl anpassat till att lösa uppgiften.
Du kan utifrån ett enkelt problem själv hitta ett tillvägagångssätt som är väl anpassat till att lösa uppgiften.
Du kan använda dig av metoder som är anpassade att lösa problemet på ett till viss del fungerande sätt. (Ex. rita, prova, göra tabeller, huvudräkning, skriftliga räknemetoder.)
Du kan använda dig av metoder som är anpassade för att lösa problemet på ett relativt väl fungerande sätt. (Ex. rita, prova, göra tabeller, huvudräkning, skriftliga räknemetoder)
Du kan använda dig av metoder som är anpassade för att lösa problemet på ett väl fungerande sätt. (Ex. rita, prova, göra tabeller, huvudräkning, skriftliga räknemetoder).
De problem du löser är för dig vardagliga och välbekanta och kräver till stor del endast en uträkning i ett steg, för att komma fram till svaret
De problem du löser är för dig bekanta och kräver till stor del att du kan använda dig av strategier och metoder i flera steg för att komma fram till svaret.
De problem du löser är för dig såväl välkända som obekanta och kräver till stor del att du kan använda de strategier och metoder du lärt, i nya situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: