Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - välja och använda matematiska metoder.

Skapad 2019-11-02 17:58 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Ej nått upp till nivå 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja och använda matematiska metoder.
Då du räknar kan du välja ut och använda dig av ett fåtal (delvis omständliga), för det mesta fungerande metoder. ( Ex rita, skriftlig räknemetod, huvudräkning
Då du räknar kan du välja ut och använda dig av ett antal, för uppgiften, ändamålsenliga metoder. ( Ex rita, skriftlig räknemetod, huvudräkning, etc.).
Då du räknar kan du välja ut och använda dig av ett antal, för uppgiften, effektiva metoder. ( Ex rita, skriftlig räknemetod, huvudräkning, etc.).
Dina metoder är till viss del anpassade till sammanhanget och med dessa kan du lösa enkla uppgifter med tillfredsställande resultat.
Dina metoder är ganska väl anpassade till sammanhanget och med dessa kan du lösa enkla uppgifter med bra resultat.
Dina metoder är väl anpassade till sammanhanget och med dessa kan du lösa enkla uppgifter med mycket bra resultat.
Dina metoder är delvis användbara (ex. algoritmer) då du ska räkna med högre tal och du uppvisar till viss del en säkerhet vid användandet.
Dina metoder är till stor del användbara vid räkning med tal i högre sammanhang och du uppvisar till stor del en säkerhet vid användandet.
Dina metoder är väl användbara då du ska räkna med tal i högre sammanhang och du uppvisar en mycket god säkerhet vid användandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: