Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-19 NO åk:5 - Stöter du på Ström?

Skapad 2019-11-03 21:15 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 5 Fysik

Vi kommer att arbeta med ellära under v.46-49

Matris NO - Stöter du på Ström

  • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  • Fy  4-6   Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  • Fy  4-6   Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  • Fy  4-6   Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  • Fy  4-6   Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  • Fy  4-6   Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  • Fy  4-6   Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du diskuterar:
Du diskuterar i mindre grupp om fysikaliska fenomen i vår vardag. Du deltar och uttrycker minst en egen åsikt. (Diskussion utifrån gästföreläsare)
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Du undersöker:
Du kan utifrån en planering utföra en undersökning. - Koppla en glödlampa i en sluten krets, i serie och parallellt.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Glödlampan:
Du kopplar en glödlampa på olika sätt så att den lyser.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Diskussion utifrån undersökning - glödlampan
Du kan i mindre grupp berätta, jämföra och diskutera en undersökning du har gjort. Du ger minst ett förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du undersöker:
Du undersöker en elektrisk krets och visar vad du gjort med hjälp av text och bild. Du kan rita kopplingsschema för en: Sluten krets, parallell koppling och seriekoppling.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du använder begrepp:
Du använder och beskriver fysikaliska begrepp. (Finns i planeringen) Du skriver och berättar om begreppen.
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Du diskuterar:
Elektriska kretsar. Du jämför olika elektriska kretsar i din vardag. T.ex värme, ljus och ljud.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om elektriska kretsar. Du jämför hur det hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om elektriska kretsar. Du jämför hur det hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om elektriska kretsar. Du jämför hur det hänger ihop med andra saker i fysiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: