Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1-3

Skapad 2019-11-04 09:18 i Väskolan Kristianstad
Kunskapsutveckling inom idrott och hälsa.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Övergripande matris för åk 1-3.
En ifylld ruta visar att du kan det och att det är bedömt. Det kan vara så att du kan ett visst moment, men att det inte har prövats/bedömts eller gåtts igenom ännu. Vissa rutor kan därför vara vita trots att du kan det.

RÖRELSE

 • Idh  1-3   Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3   Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3   Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3   Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
Motorik
 • Idh  E 6
Grundformer: Du kan springa, hoppa, klättra, krypa, balansera, rulla, hänga, svinga, stödja och åla.
Sammansatta former: Du kan sätta ihop dina rörelser till t ex: x-hopp, snöängel, kasta och fånga, kullerbytta och hoppa hopprep.
Sammansatta former med redskap: Du kan anpassa dina rörelser i redskapsbanor och efter vilket redskap ex: springa och hoppa upp på redskap, ta dig över redskap, olika övningar i redskap
Lekar och spel
 • Idh  E 6
Du deltar i lekar och spel, kan regler och följer de till viss del.
Du deltar i alla lekar och spel och kan då följa reglerna och visar på samarbetsförmåga.
Du deltar i alla lekar och spel och kan då följa reglerna och visar på utvecklad samarbetsförmåga vilket innebär att du får medspelare att känna sig delaktiga.
Takt och musik
 • Idh  E 6
Du kan klappa takten till musiken och följa takt och rytm när du härmar rörelser i enklare danser och lekar
Du kan följa takt och rytm i enklare danser och lekar samt kan komma på enkla rörelser
Du kan följa takt och rytm i enklare danser och lekar, hitta på enkla rörelser som passar till musiken samt hitta "ettan" i takten
Simma
 • Idh  E 6
Du kan simma 25 m i magläge, 10 m i ryggläge, hoppa i från kanten och flyta.
Du kan simma 50 m i magläge och 25 m i ryggläge utan avbrott. Du kan hoppa i från kanten och flyta.
Du kan simma 150 m i magläge och 50 m i ryggläge utan avbrott. Du kan hoppa i från kanten och flyta.

HÄLSA OCH LIVSSTIL

 • Idh  1-3   Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
Samtala
 • Idh  E 6
Du kan ge exempel på vad som är bra hälsa och sämre hälsa. Du berättar vad du tränat på under lektionen.
Du kan ge exempel på och förklara begreppen som vi pratat om som kostcirkeln, hygien, styrka och kondition Du berättar vad du tränat på under lektionen. ex. du kan ge exempel på vad kostcirkeln ska innehålla
Du samtalar och berättar kring varför det är viktigt att röra sig och hur din hälsa påverkas av val av levnadsvanor och fysisk aktivitet. Du kan ge exempel på hur man kan förbättra sin hälsa. Du berättar vad vi tränat på lektionen och hur det påverkar din hälsa.

FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE

 • Idh  1-3   Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3   Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3   Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3   Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
Orientering
 • Idh  E 6
Du kan med stöd passa kartan inomhus och på en del av skolgården. Du kan med stöd sätta ut kontroller på en del av skolgården och visa dem på en karta. Du kan tre enklare karttecken och förstå fem av färgerna
Du kan passar kartan när vi orienterar på en del av skolgården. Du kan planera din väg och hittar kontrollerna på en del av skolgården. Du kan sätta ut kontroller på en del av skolgården och visa dem på en karta. Du kan urskilja sju karttecken och förstå de olika färgerna.
Du kan passa kartan när vi orienterar på hela skolgården och i närområdet. Du kan planera din väg och hittar alla kontroller. Du kan sätta ut kontroller och markera dem på en karta. Du kan urskilja 10 enklare karttecken och förstå de olika färgerna.
Natur- och utemiljö
 • Idh  E 6
Du deltar i lekar och övningar utomhus.
Du deltar i friluftsaktiviteter som vi har på skolan.
Du tillämpar Allemansrätten när vi är ute i naturen.
Allemansrätten
 • Idh  E 6
Du kan Allemansrättens huvudregel.
Du kan Allemansrättens huvudregel och tre andra regler.
Du kan Allemansrättens huvudregel, fler än tre regler samt kan berätta varför vi har Allemansrätten.
Säkerhet och hänsyn
 • Idh  E 6
Du lyssnar och följer de regler som lärare och pedagoger ger på lektionen.
Du tar ansvar för skolans redskap och material och använder dessa på rätt sätt.
Du kan ge enkla exempel på hur man kan förbygga skador som är förknippade med idrottslektionen.
Nödsituationer vid vatten
 • Idh  E 6
Du deltar i livräddnings undervisningen.
Du kan samtala kring säkerhet och livräddning vid vatten och ge exempel på förlängda armen.
Du kan redogöra för hur man är säker vi vatten och hur man agerar vid en nödsituation vid vatten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: