Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2019-11-04 12:53 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk

Du ska skriva en argumenterande text om ett ämne du har en åsikt/ flera åsikter om.

E
C
A
INNEHÅLL
Du skriver en argumenterande text med begripligt innehåll: * En eller flera åsikter framgår. * Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten/åsikterna.
Du skriver en argumenterande text med relativt tydligt innehåll: * En eller flera åsikter framgår relativt tydligt. * Ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Du skriver en argumenterande text med tydligt innehåll: * En eller flera åsikter framgår tydligt. * Ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
STRUKTUR
I huvudsak fungerande struktur: * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och följer strukturen med: - rubrik - inledning med din åsikt - argument - du har med bindeord - avslutning - signatur
Relativt väl fungerande struktur: * Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad och följer strukturen med: - rubrik - inledning med din åsikt - argument - du har med bindeord - avslutning - signatur
Väl fungerande struktur: * Texten är sammanhängande och välstrukturerad och följer strukturen med: - rubrik - inledning med din åsikt - argument - du har med bindeord - avslutning - signatur
SKRIVREGLER
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet: * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. .
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
SPRÅK
Viss språklig variation: * Ordvalet uppvisar viss variation. *Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet. * menings-byggnaden är i huvudsak fungerande.
Förhållandevis god språklig variation: * Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. *Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet. * menings-byggnaden är relativt väl fungerande och något varierad.
God språklig variation: * Ordvalet är varierat och passar uppgiften. *Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet. * menings-byggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: