Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Engelska år 9 skriftlig förmåga

Skapad 2019-11-04 14:57 i Djupedalskolan Härryda
Skolverkets kunskapskrav i tabellform från Lgr11
Grundskola 9 Engelska

Produktion och interaktion: Formulera sig och kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Anpassa språket
I
Eleven formulerar sig skriftligt med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig skriftligt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Språkliga strategier
Eleven kan välja och använda sig i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: