Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall Använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem.

Skapad 2019-11-04 18:20 i Fjälkinge skola Kristianstad
Lärandematris med utgångspunkt ifrån läroplanens förmågor
Grundskola F Matematik

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att;

Använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem.

På väg
Når målet
Når mer än målet
Sortera och kategorisera, se likheter och skillnader.
Se, upprepa och skapa nya mönster.
Hitta och beskriva formerna cirkel, triangel och rektangel.
Dela upp tal.
Förstå del av helhet och del av antal.
Förstå samband mellan siffra och antal.
Ramsräkna fram- och baklänges.
Förstå och beskriva läges-, rums-, riktnings- och tidsbegrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: