Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsöversikt matematik Tal år 7

Skapad 2019-11-05 09:58 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 7 Matematik

Här är en kunskapsöversikter som är tänkt att ge en överblick över kunskapskrav att uppnå i Tal år 7

PROBLEMLÖSNING

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat
E
C
A
kan förstå och lösa ett enklare problem
kunna lösa problem i flera steg
kunna lösa komplexa problem och lösa dessa på konkreta, ändamålsenliga och effektiva sätt

BEGREPP

Hur väl eleven använder olika begrepp Kvaliten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
E
C
A
visar, använder och uttrycker kunskap om siffrors platsvärde i tiobassystemet på en grundläggande nivå
visar, använder och uttrycker kunskap om siffrors platsvärde i tiobassystemet på en god nivå
visar, använder och uttrycker kunskap om siffrors platsvärde i tiobassystemet på en mycket god
visar, använder och uttrycker kunskaper om de fyra räknesätten
visar, använder och uttrycker kunskaper om de fyra räknesätten och sambanden mellan dessa på en god nivå
visar, använder och uttrycker kunskaper om de fyra räknesätten och sambanden mellan dessa på en god nivå
Ny aspekt
visar, använder och uttrycker kunskaper om innebörden av multiplikation respektive division med talen 0,1 och 0,5
visar, använder och uttrycker kunskaper om innebörden av multiplikation respektive division med tal mellan 0 och 1
visar, använder och uttrycker kunskaper om innebörden av multiplikation respektive division med tal mellan 0 och 1 i komplexa sammanhang

METOD

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
E
C
A
använder någon fungerande metod för att utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning och överslagsräkning samt använder någon skriftlig metod för att utföra beräkningar med naturliga tal
använder flera fungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning och överslagsräkning använder skriftliga och fungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal
använder flera fungerande metoder i samma räkneoperation för att utföra olika beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning och överslagsräkning använder goda skriftliga och välfungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal
tillämpar någon räknelag och använder enkla räkneregler som prioriteringsregler utför multiplikation och division med 0,1; 0,01 och 0,5
tillämpar räknelagarna och använder olika räkneregler som prioriteringsregler och användandet av parenteser utför multiplikation och division med tal mellan o och 1 och heltal
tillämpar räknelagarna och använder olika räkneregler som prioriteringsregler och användandet av parenteser utför multiplikation och division med tal mellan o och 1 och andra decimaltal

RESONEMANG

I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang Kvaliten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
E
C
A
förstår matematiska resonemang om positionssystemet
följer, framför och bemöter matematiska resonemang om positionssystemet och kan förklara hur andra tänker
följer, framför och bemöter matematiska resonemang om positionssystemet och kan förklara hur andra tänker och se samband mellan olika beräkningar

KOMMUNIKATION

Kvaliten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer
E
C
A
Redovisningen är möjligt att följa och är i huvudsak fungerande
redovisar på ett ändamålsenlig sätt. Redovisningen är lätt att följa.
redovisar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: