Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologi 1 Helkursmatris 2019

Skapad 2019-11-05 13:26 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Psykiatri
F
E
E/C
C
C/A
A
Kunskapskrav 1
Redogöra och Applicera/ tillämpa perspektiven på egna erfarenheter/fallstudier
Kunskapskraven är ej uppfyllda
Eleven redogör översiktligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda
Eleven redogör utförligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Eleven redogör utförligt för delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Examination 1: Psykologiska perspektiv
Examination 2: Socialpsykologi
Examination 3: Psykiska sjukdomar
Kunskapskrav 2
Värdera perspektivens förklaringsvärde
Kunskapskraven är ej uppfyllda
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Examination 1: Psykologiska perspektiv
Examination 2: Socialpsykologi
Examination 3: Psykiska sjukdomar
Kunskapskrav 3
Resonera kring perspektivens människosyn, arv och miljö, sociala sammanhang
Kunskapskraven är ej uppfyllda
Eleven för enkla resonemang om perspektivens betydelse för helhetssynen på människan. * Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda
Eleven för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. * Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. * Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Examination 1: Psykologiska perspektiv
Examination 2: Socialpsykologi
Examination 3: Psykiska sjukdomar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: