Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Kemi år 4-6 Adolfsbergsskolan

Skapad 2019-11-05 13:28 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Matris som bygger på kunskapskraven i år 6 skrivet på enklare svenska och materialet Heja(infomentor).
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi Fysik
Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Kemi Fysik Biologi
Arbetar mot målen för nivå 1.
Kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Kemi Fysik Biologi
Arbetar mot målen för nivå 1.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Kemi Fysik Biologi
Arbetar mot målen för nivå 1.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
Kemi Fysik Biologi
Arbetar mot målen för nivå 1.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
Kemi Fysik Biologi
Arbetar mot målen för nivå 1.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Kemi Fysik Biologi
Arbetar mot målen för nivå 1.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till och ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentera undersökningar
Kemi Fysik Biologi
Arbetar mot målen för nivå 1.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Kemiska sammanhang & begrepp
Kemi
Arbetar mot målen för nivå 1.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Luft & vatten, fotosyntes & förbränning
Kemi
Arbetar mot målen för nivå 1.
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur de hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur de hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur de hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Kemiska samband & hållbar utveckling
Kemi
Arbetar mot målen för nivå 1.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar e hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar e hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar e hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Upptäckter och deras betydelse
Kemi Fysik Biologin
Arbetar mot målen för nivå 1.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: