Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik önneröd vt år 7

Skapad 2019-11-06 09:58 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola 7 Matematik
utvecklingsförslag
E
grundläggande
C
goda kunskaper
A
mycket goda kunskaper
eleven behöver öva lära mera om begreppet Kolla olika filmklipp Träna via elevspel e nomp matteva eller andra mattesidor Kan läsa på om regler för primtal Göra egna tal Gå tillbaka i boken och titta på de uppgifter du redan gjort Repetera med jämna mellanrum Resonera kring olika uppgifter med kompis förälder syskon osv hitta olika sätt att tänka på. det vi kallar strategier.
Jaghar kunskaper om matematiska begrepp och metoder som är grundläggande och använder dem i välkända sammanhang
Jaghar kunskaper om matematiska begrepp och metoder som är grundläggande och använder dem i välkända sammanhang
Jag har kunskaper om matematiska begrepp och metoder som är mycket goda och använder dem i nya sammanhand

bråk och procent

utvecklingsförslag
E
grundläggande
C
goda kunskaper
A
mycket goda kunskaper
bråkform
Du ska kunna olika metoder för att jämföra och storleksordna tal i bråkform
Rita upp tal i t.ex. bråkform på papper (pizzaform) för att skapa en tydligare bild av hur bråkform hänger ihop. Du kan också använda olika digitala hjälpmedel som t.ex. matteva, elevspel samt olika filmklipp för repetition.
Jag kan någon metod och kan till största del storleksordna enklare tal i bråkform och har förståelse för siffrors värde. Ex på nivå 1/8 1/6 1/3 vilket av bråken är mindre än 1/2: 5/6 eller 6/5
Jag har god förståelse, olika metoder och kan till största del storleksordna olika sorters tal i bråkform och har förståelse för siffrors värde. Ex på nivå 17/16, 1/14, 4/7, 6/13
Jag har metoder och mycket god förståelse för siffrors värde och vårt talsystem. T.ex. löser uppgifter av typen: Vilket tal ligger mitt emellan 1/2 och 1/3? Vilket tal är störst 47/5 eller 49/6
förlänga och förkorta bråk
Du ska kunna metod för att förlänga och förkorta bråk växla mellan blandad form och bråkform
Se exempel i boken och fundera på hur det hänger ihop. Se mer på elevspel kims matematik och matteva, där finns fler övningar och filmklipp. Här är det bra att träna på delbarhet. Multiplikationstabellerna.
Jag kan en metod för att förlänga och eller förkorta bråk. 18/24 förkortar till enklaste form
Jag kan förlänga och förkorta olika typer av bråk och använda för att utföra beräkningar. Kan växla mellan former - blandad och enklaste.
Jag visar säkerhet, kan förkorta och förlänga bråk och använda för att utföra beräkningar. Förkortar alltid till enklaste form. 13/15-1/6
beräkna olika bråk
Du ska kunna metoder och utföra beräkningar med addition och subtraktion av bråk med olika nämnare.
Se exempel i boken och fundera på hur det hänger ihop. Se mer på elevspel kims matematik och matteva, där finns fler övningar.
Jag kan någon metod för hur jag beräknar enklare tal med addition och subtraktion
Jag kan metoder för hur jag beräknar tal med addition och subtraktion
Jag kan olika metoder för hur jag beräknar tal anpassar metod till uppgift och löser beräkningar med stor säkerhet.
bråkform multiplikation
Du ska kunna metod för multiplikation av bråk.
Se filmer youtube classroom öva på talen som finns i boken kapitel 4 avsnitt 5 = 4.5
Jag kan för det mesta utföra enklare multiplikationer av bråk....
Jag har metoder och har god förståelse för hur jag ska utföra olika multiplikationer
Jag har mycket god förståelse för och löser multiplikation utan svårigheter.
bråkform/decimalform
Du ska kunna uttrycka andelen i procent.
En viktig förkunskap till det här avsnittet är att du vet positionernas värde i talen. Du behöver känna till vilken siffra som är hundradelssiffra i ett decimaltal.
Jag kan till största del
Jag har god förståelse
Jag har god förståelse för hur man omvandlar tal i bråk form till tal i procentform och tillbaka.
beräkna delen med huvudräkning
Du ska kunna metoder för att beräkna procent ex hur mycket 10%, 15% 32% är av 200 kr
Träna mera via övningsblad på classroom. länkar till elevspel matteva: rutan med procent
Jag känner till någon metod för hur jag ska lösa enklare uppgifter ex 10% av något eller 5% av något
Jag behärskar flera metoder och löser de flesta uppgifter av typen 1% 10% 15% 72% av något
Jag har flera metoder för hur jag beräknar procent och kan anpassa metod till uppgift. Generella metoder
Beräkna delen
Se mer avsnitt 4.8 i matteboken
Jag kan till största del se sambandet och har någon metod att beräkna delen
Jag har metoder för att beräkna delen och ser samband.
Jag har god förståelse för sambandet mellan andel, delen och det hela. och kan med stor säkerhet utföra olika typer av beräkningar.
Beräkna det hela 100%
se mer avsnitt 4.10 i matteboken
Jag kan till största del se sambandet och har någon metod att beräkna det hela
Jag har metoder för att beräkna det hela och ser samband.
Jag har god förståelse för sambandet mellan andel, delen och det hela. och kan med stor säkerhet utföra olika typer av beräkningar.
Del, andel, det hela
Du ska kunna se sambandet mellan andel, delen och det hela.
Arbeta med olika problemlösnings- uppgifter i matteboken. Rita/skissa upp problemet. Arbeta gärna med en kamrat, diskutera. Du har gott stöd av att kunna multiplikation. Du kan också använda olika digitala hjälpmedel som t.ex. matteva, elevspel samt olika filmklipp för repetition.
Jag kan till största del se sambandet och utföra enklare beräkningar mellan andel, delen och det hela.
Jag har metoder och ser sambandet mellan andel, delen och det hela. Jag kan utföra olika beräkningar. ex. Du har läst tre åttondelar av 240 sidor. Hur stor andel finns kvar? Hur många sidor finns kvar att läsa?
Jag har god förståelse för sambandet mellan andel, delen och det hela. och kan med stor säkerhet utföra olika typer av beräkningar.T.ex. Hur stor andel av ett dygn är 6h, svara med ett bråk med så liten nämnare som möjligt. I en brandkår jobbar 0,7 deltid, resten är 12 st som jobbar heltid. Hur många brandmäm finns det på brandkåren?
problemlösning
Jag ska kunna läsa tolka och beräkna problem med hjälp av olika räknesätt. Jag ska förstå vilket räknesätt jag ska tillämpa vid problemlösning.
Här kan du träna genom att försöka hitta ledtrådar i texten. ta en mening i taget och fundera på vad den ger för information. Rita bilder, skissa upp problemet.
Jag kan läsa tolka och beräkna enklare problem med hjälp av olika räknesätt. Jag förstår för det mesta vilket räknesätt jag ska tillämpa vid olika problem.
Jag kan läsa tolka och beräkna flerstegsproblem med hjälp av olika räknesätt. Jag förstår för det mesta vilket räknesätt jag ska tillämpa vid olika problem.
Jag kan utan svårigheter läsa tolka och beräkna olika typer av flerstegsproblem med hjälp av olika räknesätt. Jag förstår vilket räknesätt jag ska tillämpa vid olika problem.

Ny rubrik

Algebra
utvecklingsförslag
E
grundläggande
C
goda kunskaper
A
mycket goda kunskaper
Ny aspekt
Jag ska kunna tolka och skriva numeriska och algebraiska uttryck utifrån en text.
Gör samma uppgift flera gånger så att du känner igen dig. Diskutera prata om uppgifter hemma eller med kompis. Träna repetera ofta. Tolka uppgifterna vad betyder ex a i uppgiften här bredvid. Träna mera på https://www.elevspel.se/amnen/matematik/7402-algebra-grunderna.html
Jag kan tolka och skriva enklare numeriska och algebraiska uttryck utifrån en text. Förenkla uttrycket3a-a skriv ett uttryck för figurens omkrets och förenkla så långt som möjligt.
Jag kan tolka och skriva svårare numeriska och algebraiska uttryck utifrån en text. I en rektangel är basen fyra ggr så lång som höjden. Hur stor är omkretsen om h= 8 cm
Jag kan tolka och skriva olika typer av numeriska och algebraiska uttryck utifrån en text utan problem. Ex: Anton har dubbelt så många böcker som Emil. Tore har sex böcker fler än Emil.Hur många böcker har de tillsammans om Emil har x böcker?
Ny aspekt
Jag ska kunna tolka och lösa numeriska och algebraiska uttryck
Gör samma uppgift flera gånger så att du känner igen dig. Diskutera prata om uppgifter hemma eller med kompis. Träna repetera ofta. Tolka uppgifterna vad betyder ex a i uppgiften här bredvid. avsnitt 5.1 och 5.2 i boken Träna mera på https://www.elevspel.se/amnen/matematik/7402-algebra-grunderna.html
Jag kan sätta in ett värde i ett enklare uttryck och tolkar svaret.Jag kan beräkna uttryck. Ex: Jespers pappas ålder går att beskriva med 4∙x+2 Hur gammal är han om x=9?
Jag kan sätta in ett värde i ett svårare uttryck och tolkar svaret. Är x alltid dubbelt så stort? pröva ex x=1 x=2 x=3 osv vad är då y 2x+y=18
Jag kan sätta in lösa olika typer av uttryck och tolkar svaret. 2x+3x2y+12x/2x+22
Ny aspekt
Jag kan skriva och lösa ekvationer.
Gör samma uppgift flera gånger så att du känner igen dig. Diskutera prata om uppgifter hemma eller med kompis. Träna repetera ofta. Lär dig metoden och proceduren. avsnitt5.6 och 5.5 Träna mera på https://www.elevspel.se/amnen/matematik/7402-algebra-grunderna.html
Jag använder en metod och kan för det mesta lösa enklare ekvationer eller prövar. ex 3x+2=20
Jag använder en metod och löser ekvationer av typen 3x+4=2x+9 x/3x6+5=29
Jag har en generell metod och kan räkna det obekanta värdet i olika typer av ekvationer.
Ny aspekt
Kunna tolka och använda formler vid olika beräkningar.
se mera avsnitt 5:3 i din mattebok
Jag kan för det mesta tolka och använda formler vid olika beräkningar exempel på uppgift: S/vxt "SVt" -formeln räkna ut en sträcka,en tid och eller en formel
Jag kan tolka och använda formler vid olika beräkningar med olika formler. exempel på uppgift: Du kan tolka mönster och se vilken formel som passar till figurernas förändring i mönstret.
ex bestäm om följande likheter är sanna ,falska eller kan stämma. Motivera svaren 2ab=ab/2 x+y+z=z+y+x 4a+2=4a-2 2a=2+a
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: