Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

STCSTY00S

Skapad 2019-11-06 15:59 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Styckningskurs
Gymnasieskola Styckningskunskap

Bedömningsmatris Styckning

1. Beskriva och redogöra

Beskriva och redogöra djurens anatomi, köttkvalitet och styckningsdetaljernas användningsområde. Sty - Djurens anatomi inom valt specialiseringsområde, till exempel vilt eller struts. Sty - Styckningsdetaljernas och de olika sorteringarnas användningsområden vid förädling och tillagning inom valt specialiseringsområde. Sty - Branschkrav då det gäller kvalitet och produktionens effektivitet.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Anatomi Fläsk
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område
Eleven beskriver översiktligt djurens anatomi.
Eleven beskriver utförligt djurens anatomi.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat djurens anatomi.
Anatomi Nöt
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område
Eleven beskriver översiktligt djurens anatomi.
Eleven beskriver utförligt djurens anatomi.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat djurens anatomi.
Användningsområde Fläsk
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område
Eleven redogör översiktligt för styckningsdetaljernas och köttsorteringarnas användningsområden.
Eleven redogör utförligt för styckningsdetaljernas och köttsorteringarnas användningsområden.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för styckningsdetaljernas och köttsorteringarnas användningsområden.
Användningsområde Nöt
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område
Eleven redogör översiktligt för styckningsdetaljernas och köttsorteringarnas användningsområden.
Eleven redogör utförligt för styckningsdetaljernas och köttsorteringarnas användningsområden
Eleven redogör utförligt och nyanserat för styckningsdetaljernas och köttsorteringarnas användningsområden
Kvalitet på Nötkött
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område
Vidare redogör eleven översiktligt för styckningsdetaljernas kött- och styckningskvalitet. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen produkternas kvalitet och produktionens effektivitet
Vidare redogör eleven utförligt för styckningsdetaljernas kött- och styckningskvalitet. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen produkternas kvalitet och produktionens effektivitet
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för styckningsdetaljernas kött- och styckningskvalitet. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen produkternas kvalitet, produktionens effektivitet och sitt arbete samt ger förslag på hur kvaliteten och effektiviteten kan förbättras.
Kvalitet på Fläskkött
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område
Vidare redogör eleven översiktligt för styckningsdetaljernas kött- och styckningskvalitet. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen produkternas kvalitet och produktionens effektivitet
Vidare redogör eleven utförligt för styckningsdetaljernas kött- och styckningskvalitet. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen produkternas kvalitet och produktionens effektivitet
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för styckningsdetaljernas kött- och styckningskvalitet. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen produkternas kvalitet, produktionens effektivitet och sitt arbete samt ger förslag på hur kvaliteten och effektiviteten kan förbättras.

2. Planera, kalkylera och organisera

Planera sin styckning och sorteringarna. Färdigheter i att göra styckningskalkyler och effektivitetsbedömningar. Sty - Lönsamhet och ekonomiska konsekvenser vid val av inköp av kött samt sambandet mellan styckningskvalitet och ekonomi. Sty - Planering och organisation av arbetet.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Planera sin styckning och sorteringarna. Färdigheter i att göra styckningskalkyler och effektivitetsbedömningar.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare styckningsarbete. Vid planeringen gör eleven med viss säkerhet en styckningskalkyl samt motiverar översiktligt sin kalkyl utifrån ekonomiska aspekter
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare styckningsarbete. Vid planeringen gör eleven med viss säkerhet en styckningskalkyl samt motiverar utförligt sin kalkyl utifrån ekonomiska aspekter.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare styckningsarbete. Vid planeringen gör eleven med säkerhet en styckningskalkyl samt motiverar utförligt och nyanserat sin kalkyl utifrån ekonomiska aspekter

3. Handlag i styckning

Färdigheter i att finstycka grovstyckade detaljer av olika djurslag. Sty - Yrkesmässig styckning inom valt specialiseringsområde. Exempel på specialiseringsområde kan vara styckning av vilt eller struts. Sty - Metoder och teknik.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Fläskstyckning
Färdigheter i att finstycka grovstyckade detaljer av fläskkött.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område
Eleven genomför med visst handlag styckning med ett tillfredsställande resultat.
Eleven genomför med gott handlag styckning med ett tillfredsställande resultat.
Eleven genomför med mycket gott handlag styckning med ett gott resultat.
Nötstyckning
Färdigheter i att finstycka grovstyckade detaljer av nötkött.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område
Eleven genomför med visst handlag styckning med ett tillfredsställande resultat.
Eleven genomför med gott handlag styckning med ett tillfredsställande resultat.
Eleven genomför med mycket gott handlag styckning med ett gott resultat.

4. Hantera utrustning, maskiner och verktyg

Förmåga att använda utrustning, maskiner och verktyg. Rengöra på ett hygieniskt sätt. Använda på ett säkert och ergonomiskt sätt. Sty - Metoder och teknik. Sty - Användning och vård av utrustning. Sty - Arbetsmiljö och säkerhet
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga att använda utrustning, maskiner och verktyg. Använda på ett säkert och ergonomiskt sätt.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område
I arbetet använder eleven med viss säkerhet utrustning, maskiner och verktyg
I arbetet använder eleven med säkerhet utrustning, maskiner och verktyg.
I arbetet använder eleven med god säkerhet utrustning, maskiner och verktyg

5. Förpackning och förvaring

Förmåga att förpacka och förvara styckningsdetaljer. Välja rätt förpackningsmaterial och rätt förvaring i enighet med lagstiftning. Sty - Lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förpacka fläsk
Förmåga att förpacka och förvara styckningsdetaljer av fläsk. Välja rätt förpackningsmaterial och rätt förvaring i enighet med lagstiftning.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område
Eleven beskriver hur styckningsdetaljerna ska hanteras, förpackas och förvaras. Eleven hanterar, väljer förpackningsmaterial till, förpackar, märker och förvarar med viss säkerhet styckningsdetaljerna i enlighet med lagar och andra bestämmelser.
Eleven beskriver hur styckningsdetaljerna ska hanteras, förpackas och förvaras. Eleven hanterar, väljer förpackningsmaterial till, förpackar, märker och förvarar med säkerhet styckningsdetaljerna i enlighet med lagar och andra bestämmelser.
Eleven beskriver hur styckningsdetaljerna ska hanteras, förpackas och förvaras. Eleven hanterar, väljer förpackningsmaterial till, förpackar, märker och förvarar med god säkerhet styckningsdetaljerna i enlighet med lagar och andra bestämmelser.
Förpacka nötkött
Förmåga att förpacka och förvara styckningsdetaljer av nötkött. Välja rätt förpackningsmaterial och rätt förvaring i enighet med lagstiftning.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område
Eleven beskriver hur styckningsdetaljerna ska hanteras, förpackas och förvaras. Eleven hanterar, väljer förpackningsmaterial till, förpackar, märker och förvarar med viss säkerhet styckningsdetaljerna i enlighet med lagar och andra bestämmelser.
Eleven beskriver hur styckningsdetaljerna ska hanteras, förpackas och förvaras. Eleven hanterar, väljer förpackningsmaterial till, förpackar, märker och förvarar med säkerhet styckningsdetaljerna i enlighet med lagar och andra bestämmelser.
Eleven beskriver hur styckningsdetaljerna ska hanteras, förpackas och förvaras. Eleven hanterar, väljer förpackningsmaterial till, förpackar, märker och förvarar med god säkerhet styckningsdetaljerna i enlighet med lagar och andra bestämmelser.

6. Hygieniskt, ergonomiskt, säkert och ekonomiskt arbete

Förmåga att arbeta hygieniskt och följa lagar. Arbeta säkert ur arbetsmiljösynpunkt. Arbeta med ett miljötänk. Sty - Metoder och teknik. Sty - Användning och vård av utrustning. Sty - Lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet. Sty - Arbetsmiljö och säkerhet. Sty - Hygien och egenkontroll.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga att arbeta hygieniskt och följa lagar. Arbeta säkert ur arbetsmiljösynpunkt. Arbeta med ett miljötänk.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område
Eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet. Dessutom arbetar eleven med viss säkerhet på ett ekonomiskt och miljömässigt sätt
Eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet. Dessutom arbetar eleven med säkerhet på ett ekonomiskt och miljömässigt sätt.
Eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt motiverar utförligt och nyanserat arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet. Dessutom arbetar eleven med god säkerhet på ett ekonomiskt och miljömässigt sätt.

7. Maskinunderhåll

Förmåga att underhålla utrustning, maskiner och verktyg. Sty - Arbetsmiljö och säkerhet. Sty - Hygien och egenkontroll.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga att underhålla utrustning, maskiner och verktyg.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område
När arbetet är utfört genomför eleven i samråd med handledare underhåll av utrustning, maskiner och verktyg.
När arbetet är utfört genomför eleven efter samråd med handledare underhåll av utrustning, maskiner och verktyg.
När arbetet är utfört genomför eleven underhåll av utrustning, maskiner och verktyg.

8.Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat

Utvärdering av det egna arbetet
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Utvärdering av det egna arbetet. Slutprov fransyska styckning
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och sitt arbete och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och sitt arbete och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med god säkerhet den egna förmågan och situationens krav och hur det egna arbetet kan förbättras.
Utvärdering av det egna arbetet. Hela kursen.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och sitt arbete och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och sitt arbete och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med god säkerhet den egna förmågan och situationens krav och hur det egna arbetet kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: