Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Critical Skills - Essay

Skapad 2019-11-06 18:06 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
Not yet
Minimum goals attained
--->
--->
--->
Essay format
Ability to use a set format for writing.
Title missing or unsuitable and/or unclear.
Clear title.
Correctly formatted title.
Title is well-suited to task and corresponds well with content. Du har skapat en titel som passar syftet väl (=säger vad uppsatsen handlar om i stort, visar vad du tänker fokusera på och kanske är språkligt fyndig).
Structure: sectioning
Sectioning missing or lacking.
Clear sectioning beginning-middle-end.
Mostly correctly sectioned ideas - 1 idea per paragraph.
Correctly sectioned ideas - 1 idea per paragraph.
Sectioning aids legibility both in sequence and content. Din styckeindelning är formmässigt korrekt och konsekvent och följer principen "en-idé-per-stycke" och gör texten lätt att att följa.
Language
Ability to use correct and appropriate language.
Insufficiently academic and/or too many language errors.
Attempt some use of academic language, with occasional lapses to informal language.
For the most part free of informal language. Uses some subject terminology.
Correct. Academic language, tone and style. Subject terminology mostly used where possible. Din engelska är i stort sett felfri och avancerad (=ordförrådet är brett och stilen är anpassad till uppsatsskrivning - alltså ganska formell och du använder ämnesrelaterat språk (ord som symbol, interpretation, metaphor osv.)
Theme
Ability to discuss a theme as it relates to a text and to reality. Ability to relate experience (own or others) to a theme.
The chosen topic (personality or helmet or humour) is not explained and/or exemplified.
Treats, to the most part with accuracy and relevance, more than one aspect of the chosen topic.
Clearly explains and accurately treats more than one aspect of the topic and their relevance.
Clearly delineates, evaluates and treats, by both text and real life reference, more than one aspect of the topic. Uppsatsen behandlar flera olika teman, budskap och idéer på ett tydligt sätt och refererar både till texten och till verkliga livet.
Text
Ability to use a source to support ideas. Ability to use correct method to quote or reference other texts.
Does not accurately quote or reference texts and/or shows lacking accuracy or knowledge of content.
Uses at least 1 example (quote or reference)
Discusses at least two accurate examples to support arguments.
Uses examples for each idea and also includes real life reference. Använder flera relevanta citat och referat på ett korrekt sätt.
Depth of analysis
Ability to present ideas using examples, explanations and argumentative skills. Ability to evaluate personal opinions and support them with evidence.
Examples, explanations are missing or unsubstantial or inaccurate. Personal statements are unsupported and sweeping generalisations might exist.
Essay attempts use of the Point-Explanation-Example model and is at least partly accurate and relevant.
At least one content paragraph includes Point-Explanation-Example Includes personal opinion in an academically appropriate way.
Each content paragraph includes Point-Explanation-Example Includes personal opinion in an academically appropriate way. Varje stycke innehåller idé-exempel-förklaring. Personliga åsikter är skrivna på ett akademiskt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: