Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 7-9 Övergripande matris

Skapad 2019-11-06 22:11 i Sånnaskolan Kristianstad
En övergripande matris med kunskapskraven i historia åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Historia

Kunskapskrav Historia 7-9 Bedömningen sker utifrån det undervisningen behandlat, på den kunskapsnivå som är rimlig för årskursen.

Förmågor som bedöms

F
E
Kunskapskrav för betyget E
C
Kunskapskrav för betyget C
A
Kunskapskrav för betyget A
1.
Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
2.
Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
3.
Förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av tiden
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
4.
Undersöka utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
5.
Ange fortsättning på utvecklingslinjer med hänvisningar till det förflutna och nuet
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
6.
Använda historiskt källmaterial och kritiskt granska dem
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
7.
Resonera om hur historia har använts och kan användas i olika sammanhang och för olika syften
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
8.
Använda historiska begrepp, analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: