👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

boksamtal och diskussioner - Deckare

Skapad 2019-11-07 09:50 i Västra skolan Falun
boksamtal och diskussioner i mindre grupp som avslutning efter läsning av en deckare.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Svenska samtal och diskussioner

→→
→→→
Förståelse
Visar att du förstår innehållet.
Du drar slutsatser utifrån innehållet.
Du drar slutsatser med bra stöd i innehållet. Kopplar till egna erfarenheter.
Trovärdighet
Uttalar dig utan alltför stor tveksamhet.
Har argument för din ståndpunkt.
Har goda argument för din ståndpunkt och kan diskutera olika argument.
Engagemang
Du deltar aktivt i samtalet.
Du presenterar egna uppslag.
Du presenterar egna uppslag på ett intresseväckande sätt.
Samarbete
Du lyssnar de andra.
Du ger respons på kamraternas inlägg.
Du bygger vidare på kamraternas inlägg.