👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Text- och bokdiskussioner

Skapad 2019-11-07 13:42 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Bokdiskussioner
Grundskola 8

Litteratur- och textdiskussioner

Läsförståelse

  • Sv  7-9   Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Sv  7-9   Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med någon koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med kopplingar till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med tydliga och goda kopplingar till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsförståelse
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och något underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Läsförsståelse
Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar tydligt underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Diskussion och samtal
Eleven försöker delta i samtalet/diskussionen. Eleven lyssnar och kan uttrycka enkla åsikter som till viss del bidrar till diskussionen. Eleven kan praktisera turtagning till viss del, och gör enkla försök att fördela ordet - leda samtalet och kan ställa enkla följdfrågor.
Eleven lyssnar uppmärksamt och framför tydliga åsikter som bidrar till diskussionen, och ställer frågor som antingen fördjupar eller breddar diskussionen. Eleven praktiserar turtagning på ett fungerande sätt, och fördelar ordet mellan samtalsdeltagarna samt ställer följdfrågor.
Eleven lyssnar aktivt, framför tydliga åsikter, och ställer frågor som bidrar till att diskussionen fördjupas och breddas. Eleven praktiserar turtagning väl, och fördelar ordet mellan samtalsdeltagarna på ett väl fungerande sätt samt ställer följdfrågor för att utveckla samtalet.
Diskussion och samtal
Eleven visar i samtalet viss anpassning till mottagaren t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och försöka visa engagemang i samtalet. Eleven kan ge något exempel från textens innehåll för att förstärka sitt inlägg.
Eleven visar i samtalet relativt god anpassning till mottagaren t.ex. genom att kunna ha ögonkontakt med gruppmedlemmarna, tala tydligt och presentera sin inlägg med engagemang. Eleven använder specifika exempel från textens innehåll i sitt inlägg.
Eleven visar i samtalet god anpassning till mottagaren t.ex. genom att kunna ha ögonkontakt med gruppmedlemmarna, tala tydligt och presentera sin inlägg med engagemang, kunna förtydliga och omformulera sig så att gruppmedlemmarna förstår inlägget. Eleven använder specifika och träffande exempel från textens innehåll för att förstärka sitt inlägg.
Diskussion och samtal
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval och formuleringar. Eleven omformulerar sig för att förtydliga innehållet i inlägget.
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval och formuleringar. Eleven omformulerar sig för att förtydliga innehållet i inlägget. Eleven kan förklara ord och begrepp.