Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya språket lyfter Alingsås TALA

Skapad 2019-11-07 18:29 i Ingaredsskolan Alingsås
Observationspunkterna i Nya Språket lyfter enligt Skolverkets reviderade upplaga augusti 2012.
Grundskola F – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Här dokumenteras talutvecklingen.

Nya språket lyfter

Berättande
Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande
Samtala och redogöra
1
Eleven berättar händelser, historier och upplevelser och kan lyssna på andra. *Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.*
Eleven beskriver olika företeelser så att andra förstår. *Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.*
Eleven anpassar sitt sätt att samtal till olika syften, situationer och mottagare. *Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar.*
2
Eleven återberättar sammanhängande händelser, sagor och andra berättelser. *Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.*
Eleven förklarar på ett begripligt sätt. *Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.*
Eleven förbereder och genomför en muntlig redogörelse med anpassning till syfte, situation och mottagare. * Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar.*
3
Eleven berättar längre sammanhängande berättelser med tydlig poäng. *Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.*
Eleven ger och tar muntliga instruktioner. *Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.*
4
4
Eleven uttrycker åsikter, argumenterar och tar intryck av andras argument. * Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.*
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: