👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflekterande text

Skapad 2019-11-07 20:00 i Vårbyskolan Huddinge
Matrisen hör ihop med serien Hashtag#.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
På väg mot E
E
C
A
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Du reflekterar kring ämnet genom att ta upp någon eller några exempel.
Du reflekterar kring ämnet genom att ta upp flera exempel och fördjupar dina tankar om dessa.
Du reflekterar kring ämnet på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Du sammanfattar innehållet i serien på ett i huvudsak fungerande sätt.
Din sammanfattning har med de viktigaste delarna utan onödiga detaljer.
Din sammanfattning är välskriven och effektiv.
Struktur
Dina texter är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Dina texter är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Dina texter är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Din text är styckeindelad.
Din text har konsekvent styckeindelning.
Språk
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar uppgiften.
Språket är varierat och träffsäkert.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Skrivregler
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Språkliga strategier
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar relativt väl.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar väl.