👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner och Algebra

Skapad 2019-11-08 09:33 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Matematik

Rubrik 1

Ännu ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Funktioner och grafer
Du kan tolka och läsa diagram med olika funktioner och grafer. Men behöver lite hjälp ibland.
Du kan tolka och läsa diagram med olika funktioner och grafer
Du har god koll på nivå 2
Linjära funktioner
Du kan använda diagram för att tolka linjära funktioner och läsa av t.ex en fast kostnad och ett totalpris i ett diagram .
Du kan beräkna värdet för Y om du har fått värdet på X och funktionen. Tex Vad är värdet på Y om Y=2x-3 och x=4
Du kan ta reda på om en viss punkt finns på en linje. då du har linjens ekvation och koordinaterna för punkten. t.ex Ligger denna punkt (4,7) på linjen Y=2x+3
Prorprtionallitet
Du kan med hjälp av ett diagram avgöra om ett samband är proportionellt eller inte. Du kan motivera varför sambandet är proportionellt och du använder då vadagligt språk
Du kan med hjälp av en formel avgöra ifall ett funktion är proportionell Du kan motivera varför ett samband är proportionellt och använder då matematiska begrepp.
Du har god koll på nivå 2
Räta linjens ekvation
Du kan para ihop rätt formel för en rät linje med rätt linje i ett diagram
Du kan skriva upp en rät linjes ekvation utifrån en uppritad linje i ett diagram.
Du har god koll på nivå 2
Talföljder
Du kan se och beskriva hur en talföljd eller ett mönster förändras Du kan rita eller beskriva nästa siffra i talföljden eller nästa figur i mönstret.
Du kan ta fram en formel för ett mönster som ökar eller minskar linjärt hela tiden.
Du kan ta fram en formel för ett mönster oavsett om det linjärt eller på något annat sätt förändras
Multiplikation och parenteser
X
Du kan multiplicera in en siffra i en parentes. t.ex 4(x-5)
Du kan multiplicera två parenteser med varandra t.ex (2x-3)(2x+3)
Kvadrerings- och konjugatregeln
X
X
Du förstår och kan använda kvadreringsregeln och konjugatregeln