Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralskolan: Lärandematris genetik och genteknik år2020

Skapad 2019-11-14 09:42 i Centralskolan Falköping
LGR11, kunskapskrav kemi åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Biologi

Centralt innehåll från Lgr-11:

  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
  • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Efter området ska du kunna:

  • kunna ta ställning för olika argument
  • förklara begreppen gen, kromosom och DNA
  • förklara skillnaden mellan dominant och vikande anlag
  • rita enkla korsningsschema
  • hur arv och miljö påverkas av varandra
  • ge exempel på hur vi använder genteknik
  • argumentera för och emot genteknik

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
Frågor, åsikter & argument
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med enkla motiveringar
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med utvecklade motiveringar.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området med välutvecklade motiveringar .
2
Söka information
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källors trovärdighet och relevans.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källors trovärdighet och relevans.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källors trovärdighet och relevans.
3
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier.
Du har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp,
Du har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och gemensamt drag med god användning av biologins begrepp,
4
Upptäckter och deras betydelse
Du kan ge exempel på och beskriva några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan ge exempel på och beskriva några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: