👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 9 Grundämnen, kemiska reaktioner och föreningar NOH04C

Skapad 2019-11-16 15:13 i Nolhagaskolan Alingsås
Bedömning efter ett prov, som vi gjorde efter att vi har jobbat med periodiska systemet och hur man använder det för att förutsäga reaktioner och vad som bildas. Vi har också sökt information om grundämnen och haft en diskussion, där ni jämfört olika ämnen och deras funktion i naturen och i samhället.
Grundskola 9 Kemi

Bedömning efter ett prov, som vi gjorde efter att vi har jobbat med periodiska systemet och hur man använder det för att förutsäga reaktioner och vad som bildas. Vi har också sökt information om grundämnen och haft en diskussion, där ni jämfört olika ämnen och deras funktion i naturen och i samhället.

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med... ...motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven kan använda sökt information på ett... fungerande sätt i diskussioner.
...enkla motiveringar .... ...i huvudsak ...
...utvecklade... ...relativt väl...
...välutvecklade ... ....väl...
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för... ...underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
...enkla och till viss del ...
...utvecklade och relativt väl...
...välutvecklade och väl...
Systematiska undersökningar:
Eleven kan...
...bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. 14 16a
... formulera egna frågeställningar och planeringar som går att arbeta systematiskt utifrån efter viss bearbetning. 14 16a
...formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. 14 16a
Eleven gör dokumentationer och skriver rapporter som är...
…enkla. 15 16b
…utvecklade. 15 16b
…välutvecklade. 15 16b
Kemins begrepp, modeller och teorier:
Kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar är...
....grundläggande. Kan ge exempel och beskriva med viss användning av begrepp, modeller och teorier. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11a 12a 16c
...goda. Kan förklara och visa på samband med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. 1 3 4 5 7 8 9 10 11b 12a 12b 13b 16c
...mycket goda. Kan för-klara och visa på sam-band och visa på något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. 4 8 12a 12b 13b 16c
Kan beskriva kemikalier och kemiska processers användning i vardagen och samhället med...
...enkelt identifierbara samband. 13b 16d
...med förhållandevis komplexa samband. 13b 16d
...med komplexa samband. 13b 16d
Naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse. Kan...
...beskriva och ge exempel. 13a 16d
...förklara och visa på samband. 13a 16d
...kan förklara och generalisera. 13a 16d