Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3.

Skapad 2019-11-17 12:27 i Centralskolan Kristianstad
Lärande matris i engelska åk 3.
Grundskola 3 Engelska

Här kan du se vilken nivå du är på i världsspråket engelska. Du bör minst klara nivå 2 i åk 3.

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
Du kan formulera dig muntligt med enkla ord och fraser som du övat på. Du kan stava korta välkända ord på engelska
Du kan formulera dig muntligt och föra en enkel dialog på engelska. Du kan skriva enkla välkända ord och fraser på engelska.
Du kan formulera dig muntligt och föra en längre dialog och samtal på engelska. Du skriver hela meningar och olika fraser på engelska.

Förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
Du förstår enkla instruktioner på engelska inom områden som är välkända för dig. Du förstår i stora drag handlingen i välkända texter.
Du förstår enkla instruktioner och beskrivningar inom välkända områden på engelska. Du förstår och kan återge något av innehållet i texter som är välkända för dig.
Du förstår instruktioner och beskrivningar i flera led på engelska. Du förstår och kan återge innehållet i texter inom områden som är välkända för dig på engelska.

Förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsning
Du kan läsa korta välkända ord som vi arbetat med.
Du kan läsa ord och korta fraser som är välkända för dig och som vi har arbetat med. Du kan läsa enkla meningar.
Du kan läsa hela avsnitt med förståelse och flyt i välkända texter som vi har arbetat med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: