👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt Prov Svenska: Delprov A åk 6 (ht 19)

Skapad 2019-11-18 11:01 i Palmbladsskolan Uppsala
Bedömning av den muntliga delen av nationella provet i svenska läsåret 2019-2010
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk

Bedömningsmatris delprov A årskurs 6 - svenska och svenska som andraspråk (ht 19)

Redogörelse

F (du når inte målen för uppgiften)
E-Nivå
D-Nivå
C-Nivå
B-Nivå
A-Nivå
Innehåll
Du når inte målen ännu
Eleven klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet.
Eleven klarar relativt väl att hålla sig till ämnet.
Eleven klarar väl av att hålla sig till ämnet.
Innehåll
Du når inte målen ännu
Eleven redogör med i huvudsak fungerande innehåll.
Eleven redogör med relativt väl fungerande innehåll.
Eleven redogör med väl fungerande innehåll.
Struktur
Du når inte målen ännu
Redogör enkelt med i huvudsak fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning
Redogör utvecklat med relativt väl fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning
Redogör välutvecklat med väl fungerande huvuddel, inledning och avslutning.
Språk
Du når inte målen ännu
Använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare.
Använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Använder språket med god anpassning till syfte och mottagare.
Kommunikation
Du når inte målen ännu
Klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.

Samtal

F (du når inte målen för uppgiften)
E-Nivå
D-Nivå
C-Nivå
B-Nivå
A-Nivå
Kommunikation
Du når inte målen ännu
Upprätthåller samtalet i viss utsträckning genom att lyssna, ställa frågor eller turas om.
Upprätthåller samtalet relativt väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om
Upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om
Kommunikation
Du når inte målen ännu
*för till vis del samtalet framåt
*för samtalet framåt
*fördjupar eller breddar samtalet.
Innehåll
Du når inte målen ännu
Klarar i viss uträckning att hålla sig till ämnet
Klarar relativt väl att hålla sig till ämnet
Klarar väl att hålla sig till ämnet.
Innehåll
Du når inte målen ännu
*framför egna tankar med till viss del underbyggda resonemang.
*framför egna tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
*framför egna tankar som fördjupar eller breddar innehållet genom väl underbyggda resonemang
Språk
Du når inte målen ännu
Använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare (sv)
Använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare (sv)
Använder språket med god anpassning till syfte och mottagare (sv)
Helhetsbedömning
Väger samman ovanstående uppgifter.
F-Nivå
E-Nivå
D-Nivå
C-Nivå
B-Nivå
A-Nivå