👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning - ht år 3 (skriftligt)

Skapad 2019-11-18 15:59 i Unnerödsskolan Uddevalla
En översikt av Skolverkets kriterier för höstterminen åk 3
Grundskola 3 Matematik

Nedanstående matris redovisar resultaten för Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning för höstterminen år 3. Då området ej testas på en nivå markeras rutan ändå om nivån före/efter är markerad, för att matrisen i slutänden ska bli helt fylld.

Taluppfattning

  • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  • Ma   3   Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
L
M
H
Talraden - före/efter
Före och efter, området 0-85 - Fråga 1 (minst 7 av 9)
Före och efter, området 0-300 - Fråga 1 (minst 7 av 9)
Testas ej
Talföljd
Räkna uppåt och nedåt, 1- och 2-hopp - Fråga 2 (minst 5 av 6 hopp korrekta)
Räkna uppåt och nedåt, 2 och 5-hopp - Fråga 2 (minst 5 av 6 hopp korrekta)
Räkna uppåt och nedåt, olika långa hopp. Förklara hur man tänkt. - Fråga 1 (minst 5 av 6) samt fråga 2 (korrekt talföljd med förklaring)
Tallinjen
Området 0-80, en markering för varje heltal - Fråga 3 (minst 6 av 8)
Området 0-100, ej markering för varje heltal - Fråga 5 (minst 6 av 7)
Testas ej
Storleksordna tal / Tals värde
Området 0-105 - Fråga 4 (ett misstag godkänt, godkänt även om störst först)
Skapa tal med korrekt antal ental, tiotal, hundratal - Fråga 3 (minst 2 av 3)
Testas ej
Bråk- och decimaltal
Testas ej
Halv och fjärdedel - Fråga 4 (2 av 2)
Halv, tredjedel, fjärdedel. Tallinje, del av hel, del av antal. - Fråga 5 (minst 4 av 6 rätt, varav något rätt på varje delfråga a/b/c)

Beräkningar

  • Ma   3   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  • Ma   3   Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  • Ma   3   Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  • Ma   3   Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
L
M
H
Beräkna
Addition och subtraktion inom området 0-25 - Fråga 5 och 6 (minst 3 av 4 på respektive fråga)
Multiplikation och division inom tabellerna 1-5 - Fråga 7 och 8 (minst 3 av 4 på respektive fråga)
Multiplikation och division inom tabellerna 0-12 - Fråga 4 (minst 3 av 4)
Likhetstecknet
Addition och subtraktion inom området 0-10, summan/differensen både först och sist, lucka på någon av termerna - Fråga 7 (minst 3 av 4)
Addition och subtraktion inom området 0-35, summa/differens både först och sist, lucka på någon av termerna - Fråga 6 (minst 3 av 4)
De fyra räknesätten där två uttryck jämförs på respektive sida av likhetstecknet. Ett tal saknas på någon sida. - Fråga 3 (minst 3 av 4)
Olika uttrycksformer
Testas ej
Testas ej
Addition och subtraktion inom området 1-250 med tiotalsövergångar- Fråga 10 (Två godtagbara lösningar krävs)

Problemlösning

  • Ma   3   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  • Ma   3   Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  • Ma   3   Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
L
M
H
Problemlösning
Hitta priser i en prislista och addera/subtrahera två termer inom området 0-100 - Fråga 8 och 9 (korrekta svar och minst en korrekt redovisad lösning)
Subtraktion inom området 0-500, dela lika - Fråga 9 och 10 (korrekta svar och minst en korrekt redovisad lösning)
Beräkning inom de fyra räknesätten. Tolkning av text. - Fråga 6-9 (minst 3 av 4 svar korrekta och minst 3 korrekt redovisade lösningar)