Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt samt ekonomi i åk 5

Skapad 2019-11-18 19:56 i Gantofta skola Helsingborg
Matris i samhällskunskap.
Grundskola 5 Samhällskunskap

Den här matrisen kan du använda för att ta reda på vad du ska kunna. Här kommer också din bedömning i samhällskunskap hamna.

Eleven har kunskaper om olika samhällsstrukturer.

På god väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du ska veta att det finns lagar och regler, hur de skiljer sig åt.
Du kan ange en tydlig skillnad mellan lagar och regler.
Du kan ange några tydliga skillnader mellan lagar och regler. Du gör det med hjälp av något/flera exempel.
Du ska känna till orsaker till brott och konsekvenser av brott för individen och samhället.
Du kan ge något exempel på orsaker till att brott begås,
Du kan ge flera exempel på orsaker till att brott begås,
samt någon konsekvens av brott.
samt någon konsekvens ur flera olika perspektiv (ex. brottsoffret, brottslingen, samhället).
Du ska känna till den rättsliga processen.
Du kan beskriva några viktiga steg i den rättsliga processen. Du använder få begrepp.
Du kan beskriva flera viktiga steg i den rättsliga processen, mer utförligt. Du använder flera begrepp. Du beskriver i kronologisk ordning.
Ekonomiskt kretslopp
Du kan ge några exempel på hur familjens och samhällets ekonomi påverkar varandra.
Du kan ge flera exempel på hur familjens och samhällets ekonomi påverkar varandra. Du visar hur flera delar hänger ihop med varandra och hur de leder vidare.
Samband - ekonomiskt kretslopp
Du kan ge någon förklaring till varför man betalar skatt. Du har med några begrepp.
Du kan ange flera orsaker till varför man betalar skatt. Du har med något/flera exempel som förklarar sambandet. Du har med flera begrepp, vilka förtydligar din förklaring.

Undersöka samhällsfrågor

På god väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Resonera - lagar
Du resonerar kring varför lagar behövs genom att föra fram något argument med enkel förklaring.
Du resonerar kring varför lagar behövs genom att föra fram några argument som förklaras med längre samband.
Resonera - ekonomi
Du kan ge något exempel på VAD som kan förändra människors/familjers ekonomi. Du använder få relevanta begrepp.
Du kan ge några exempel på VAD som kan förändra människors/familjers ekonomi. Du använder några relevanta begrepp. Du förklarar hur flera delar av privat ekonomi fungerar i ditt resonemang.
Du kan ge något exempel på HUR denna förändring kan påverka. Du använder få relevanta begrepp.
Du kan ge några exempel på HUR dessa förändringar kan påverka. Du använder några relevanta begrepp. Du förklarar hur flera delar av priva ekonomi fungerar i ditt resonemang.

Begreppsanvänding

På god väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du använder få begrepp när du resonerar.
Du använder flera begrepp i dina resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: