Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi, lärandematris

Skapad 2019-11-19 15:47 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola 7 – 9 Geografi

En lärandematris för att stödja och kartlägga elevens kunskapsutveckling. Följer eleven till år 9.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Identifiera problemet
Du använder de journalistiska frågorna för att förstå problemet, händelsen eller företeelsen. Dessa frågor är: När? Var? Hur? Vem/Vilka?
Namngeografi
Du beskriver med viss säkerhet lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du beskriver med relativt god säkerhet lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du beskriver med god säkerhet lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Orsaker och Konsekvenser
Se och beskriva samband, tänkbara förklaringar och lösningar.
Du beskriver oftast enkla orsakssamband. Dessa kännetecknas av att de beskrivs i relativt korta sambandskedjor.
Du beskriver oftast förhållandevis komplexa orsakssamband och har längre linjära sambandskedjor. Du försöker ge förslag på olika lösningar av problemet.
Du beskriver oftast komplexa orsakssamband. Dessa kännetecknas generellt av att de har flera logiskt sammanhängande led och många betydelsefulla detaljer. Du försöker ge förslag på olika lösningar av problemet, samt nyanserar och motiverar dina förslag.
Jämföra
Du för oftast enkla resonemang. Du tar oftast upp ett fåtal likheter och skillnader.
Du för oftast utvecklade resonemang med likheter och skillnader. Resonemangen förtydligas ibland genom exempel.
Du för oftast väl utvecklade resonemang. Resonemangen förtydligas ofta genom att likheter och skillnader tas upp. Du ser mönster och generaliserar.
Perspektivbyte
Förmågan att se problem ur olika perspektiv. Visa på såväl för- som nackdelar.
Du för oftast enkla resonemang med få eller inga perspektivbyten.
Du för oftast utvecklade resonemang där du gör vissa perspektivbyten. Du strävar efter att vända och vrida på resonemanget.
Du för oftast väl utvecklade resonemang där du gör perspektivbyten. Väl utvecklade resonemang kan innehålla inslag av perspektivbyten inte bara när frågan uttryckligen det utan även i öppnare frågeställningar.
Begreppsspråk
Förmågan att använda centrala begrepp kopplade till aktuellt ämne och problem.
Du använder oftast ett fåtal av begreppen i ditt resonemang.
Du använder oftast ett begreppsspråk med relativt många ämnesspecifika begrepp och oftast med precision.
Du använder oftast många ämnesspecifika begrepp och med god precision. Begreppens betydelse framgår tydligt i resonemanget.
Egen åsikt
Identifiera problem, värdera och ha en åsikt.
Du för oftast enkla resonemang om fördelar och nackdelar. Resonemangen kan kännetecknas av att de fakta eller argument som används kan ha en begränsad betydelse för frågan.
Du för oftast utvecklade resonemang om fördelar och nackdelar. Resonemangen kännetecknas ofta av att de tar fram något som är centralt för frågan.
Du för oftast väl utvecklade resonemang om fördelar och nackdelar. Resonemangen lyfter oftast fram argument som är mycket relevanta för frågan.
Granska
Du kan söka information själv och använda olika typer av källor. Du för oftast enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan söka information själv och använda olika källor. Du för oftast utvecklade resonemang om källornas användbarhet och relevans.
Du kan söka information själv och använda olika källor. Du för oftast väl utvecklade resonemang om källornas användbarhet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: