Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi åk7 vt20

Skapad 2019-11-23 15:07 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Fysik kunskapskrav Lgr 11
Grundskola 7 Fysik
Detta var bra
Detta var bättre
Detta var utmårkt
1. Fysikaliska sammanhang, begrepp modeller och teorier
Användning av begrepp, modeller, teorier
Du har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
2. Söka information
Förmåga att söka efter information från flera källor och kritiskt granska deras relevans. (Bedöms gruppvis)
Ni kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Ni är källkritiska dvs., resonerar kring källornas trovärdighet på ett enkelt sätt. T.ex. genom att lyfta en av följande punkter: Avsändare Mottagare Syfte Tid
Ni kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Ni för utvecklade och underbyggda resonemang om källornas trovärdighet genom att motivera era val med hjälp av några av följande punkter: Avsändare Mottagare Syfte Tid
3. Använda information och anpassa framställningen
Användande av informationskälla. (Bedöms gruppvis)
Ni kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Ni kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: